20 oktober 2020

Oproep aan Tweede Kamer

In week 45 vindt de plenaire behandeling van de VWS-begroting in de Tweede Kamer plaats. De Koepel Gepensioneerden stuurde mede namens KBO-Brabant een brief naar de leden van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ter voorbereiding hierop.

‘Belangenvereniging KBO-Brabant van 125.000 senioren die samen met de Koepel Gepensioneerden 300.000 ouderen vertegenwoordigt, betreurt het dat in de VWS-begroting weinig aandacht is voor zorg en ondersteuning van ouderen in de thuissituatie. Zorg goed voor zorgbehoevende ouderen thuis is dan ook onze oproep.’

Lees hier de hele brief. Klik hier voor informatie op de website van de Tweede kamer.

Bron: KBO Brabant