9 november 2020

Persoonlijke gevolgen Corona

Ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van COVID-19 voor hun persoonlijk leven, zodat zij daarin goede afwegingen kunnen maken. Er is veel informatie beschikbaar, maar deze informatie is veelal versnipperd, moeilijk vindbaar of lastig te begrijpen. Zodoende is er bij ouderen, mensen met een beperking of chronische ziekte vraag naar een centraal informatiepunt voor begrijpelijke, toegankelijke, toepasbare en gevalideerde corona-informatie. Ook mantelzorgers en zorgverleners hebben hier vanuit hun rol en betrokkenheid behoefte aan en baat bij.

Om deze reden heeft VWS aan Vilans, als landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg, gevraagd om een online informatiepunt op te zetten waar mensen uit de risicogroepen, zoals chronische zieken, ouderen én mensen met een beperking geholpen worden bij het vinden van antwoord op hun vragen. De link naar dit online informatiepunt is: www.vilans.nl/levenincoronatijd

lees het artikel op de website van KBO Brabant