10 november 2020

De Pas zoekt bestuursleden

Meewerkend bestuursleden (onbezoldigd)

Gemeenschapshuis De Pas is per 1 januari 2021 op zoek naar (ten minste) 5 nieuwe : Meewerkend bestuursleden (onbezoldigd) 

Ten gevolge van een besluit van de gemeenteraad van Bernheze op 29 oktober, staat stichting de Pas voor de opdracht een huiskamer van Heesch met podiumfunctie te realiseren. De uitvoering van alle werkzaamheden wordt daarbij grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De huidige subsidie zal worden afgebouwd. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij leidinggeven aan de totale beleidsvoorbereiding, – uitvoering , – exploitatie en – evaluatie; dit alles binnen een sluitende begroting. Van de nieuwe bestuurders wordt dan ook een actieve bijdrage en voldoende tijdinzet verwacht.

Gewenst profiel
• Bereid zijn een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling én uitvoering van het beleid van gemeenschapshuis de Pas
• Een onafhankelijke, kritische instelling en strategisch denkvermogen;
• Integer, toegankelijk, prettig in de samenwerking en met politieke sensitiviteit;
• Kennis of ervaring in (cultureel) ondernemerschap;
• Een netwerk bezitten in de, voor de Pas relevante, omgeving van de Pas
• Bestuurservaring en kennis van het sociaal cultureel domein in Heesch
• Minimaal HBO denk- en werkniveau.

Geïnteresseerden voor deze bestuursfunctie kunnen hun belangstelling kenbaar maken door vóór 1 december 2020 een motivatiebrief met cv te sturen t.n.v. Bestuur Stichting De Pas, via bestuurdepas@gmail.com. In de eerste helft van december zullen kennismakingsgesprekken worden gevoerd.

Alle informatie op de website van de Pas