24 november 2020

Geef ook een krijtje door!

Eenzaamheid is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Met de toenemende vergrijzing in onze maatschappij, gecombineerd met een toenemende individualisering, voelen steeds meer mensen zich eenzaam.

Doneer om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan.
Geef, net als voormalig minister voor medische zorg & sport Bruno Bruins, ook een krijtje door.

Nu kunnen er vanwege Corona helaas geen activiteiten georganiseerd worden maar help ook mee zodat wanneer het kan we (eenzame) mensen samenbrengen!
Volg op de website van KNBB District Oss, Tijd voor Krijt ambassadeur operazanger Ernst Daniel Smid, jonge topspeler Sam van Etten​, en voormalig minister voor medische zorg & sport Bruno Bruins – en geef een krijtje door. Iedere bijdrage telt!