30 november 2020

Het rijke roomse leven in Brabant

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een website gelanceerd die volledig is gewijd aan het ‘Rijke Roomse leven’ in Brabant. De site deelt kennis en informatie over het katholieke leven tussen 1900 en 1970, maar haalt vooral ook herinneringen op aan die tijd.

De archiefinstelling wijst erop hoeveel invloed de katholieke kerk op de provincie heeft gehad. Tussen ca. 1850 en 1960 was ruim negentig procent van de Brabanders praktiserend rooms-katholiek. De Kerk had daardoor een enorme invloed op het dagelijks leven van de Brabanders. De katholieke reguliere geestelijkheid was op een breed maatschappelijk terrein actief. Vooral in het onderwijs (van kleuteronderwijs tot voortgezet (beroeps)onderwijs) en in de zorg (ziekenzorg, bejaarden- en gehandicaptenzorg en opvang van wezen). Mede dankzij de Katholieke Kerk groeide het niveau van onderwijs en gezondheidszorg spectaculair.

Je vindt er informatie over alle kerken en kloosters in onze provincie, over de meer dan honderddertig ordes en congregaties die hier actief waren, over lourdes grotten en nog veel meer.

Ontdek op de homepage waar je allemaal op kunt klikken en ga terug in en katholiek verleden.