19 februari 2021

Vaccinatie thuiswonende ouderen

Hoe werkt de coronavaccinatie voor 65-minners?
Huisartsen in Brabant starten medio februari met vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor mensen geboren in 1956 en 1957 en enkele medische risicogroepen.

Hoe werkt de coronavaccinatie voor 65-plussers?
Alle personen geboren vóór 1956, worden gevaccineerd door de GGD. De thuiswonende 90+’ers zijn als eerste opgeroepen en momenteel worden de 80+’ers gevaccineerd. Dit gaat door tot en met de 65-jarigen. Het is belangrijk dat u gebruik maakt van de uitnodiging van het RIVM om naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan. Het kan vreemd overkomen dat de oudsten naar een GGD-locatie moeten gaan en de 64-jarigen naar de huisarts kunnen. Dat komt door de aard van het vaccin. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd mensen van 65 jaar en ouder zo veel mogelijk te vaccineren met het BioNTech-Pfizer-vaccin of het Moderna-vaccin, omdat deze vaccins een hoge bescherming geven bij ouderen. Het vaccin van BioNTech/Pfizer kan echter alleen op een centrale vaccinatielocatie toegediend worden, omdat het in grote hoeveelheden is verpakt en slechts vijf dagen in een geschikte koelkast bewaard kan worden. De bedlegerige patiënten zullen vanuit de huisartsenpraktijk gevaccineerd worden, maar voor deze aan huis te vaccineren ouderen is nog geen vaccin beschikbaar. Dit laat onverlet dat het voor ouderen bij de GGD-locaties goed geregeld moet zijn en dat ze goed moeten worden opgevangen. Heeft u hiermee problemen, dan horen wij het graag via een mail aan info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘vaccinatie’.
Bellen kan ook: (073) 644 40 66

Lees het hele bericht op de website van KBO Brabant