9 juni 2022

Hulpbehoevenden recht meer uren

Hulpbehoevenden in Bernheze hebben recht op meer uren huishoudelijke hulp

BERNHEZE/DEN BOSCH – De gemeente Bernheze moet hulpbehoevenden die een beroep doen op de WMO, meer uren huishoudelijke hulp vergoeden. Die conclusie valt te lezen in de uitspraak van de bestuursrechter in Den Bosch in een rechtszaak die een 84-jarige vrouw uit Nistelrode aanspande tegen de gemeente.

Bron: Brabants Dagblad Kees Backx 09-06-22

De vrouw, die volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning al jarenlang recht heeft op huishoudelijke hulp, vond dat de gemeente haar te weinig vergoedde. Zowel het uurtarief als het aantal uren hulp vocht ze aan bij de bestuursrechter. Probleem was dat de zorg aan de vrouw niet wordt verleend door een professionele zorginstelling, maar door haar dochter.

Vanaf 2020 mag de gemeente van de rechtbank het wettelijk minimumloon van 11,55 euro per uur hanteren, maar aanvankelijk berekende ze dat volgens rechtbank verkeerd.
Volstrekt onvoldoende

Volstrekt onvoldoende, vindt oud-rechter Bert van ‘t Laar die de Nistelrodese vrouw juridisch bijstond. ,,Voor dat bedrag krijgen u en ik nog geen zwarte maar zeker geen witte werkster”, zei hij tijdens een rechtszitting in februari. Hij betoogde voor de bestuursrechter dat instellingen die huishoudelijke ondersteuning verlenen een vastgesteld bedrag van 23,11 euro per uur krijgen. Aanzienlijk meer dan Bernheze aan de dochter van de Nistelrodese vrouw betaalde. De gemeente bracht bovendien het aantal uren huishoudelijke hulp enkele jaren geleden terug van bijna zeseneenhalf naar vier uur.

Meerdere kansen gehad

Lees verder Brabants Dagblad PREMIUM versie