7 juli 2022

Veranderingen ouderenzorg

Ouderenzorg meer digitaal met nieuw programma

Het kabinet wil de ouderenzorg veranderen. Daarvoor is het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart. Hiervoor trekt het kabinet 770 miljoen euro uit.

Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Dat moet de nieuwe standaard worden in de ouderenzorg. Dan gaat het bijvoorbeeld om beeldbellen met de wijkverpleegkundige in plaats van een bezoekje aan huis. Een robotje dat iemand herinnert aan het innemen van medicijnen. Of een sensor die alarm slaat als iemand valt. Zulke digitale oplossingen moeten de kwaliteit van de zorg verbeteren en zorgverleners ontlasten.

Lees verder op de website van Seniorweb