10 augustus 2022

Denktank ondersteuning gevraagd

Ondersteuning gevraagd voor denktank KBO Heesch

Het zal niemand ontgaan zijn dat we de laatste tijd als bestuur de nodige aandachtspunten op ons bord hebben gekregen. Naast de hele affaire met de Pas en de Gemeente hebben de bestuursleden hun volle aandacht nodig voor allerlei dagelijkse taken, die gewoon moeten om de boel draaiende te houden. Dit doen we overigens met liefde en plezier, laat daar geen misverstand over bestaan.

Toch zijn er regelmatig van die onderwerpen waar je als bestuur eens wat grondiger bij stil zou willen staan, maar die door de grote werkdruk vaak onderop de stapel blijven liggen of niet voldoende kunnen worden uitgediept.

Om aan deze processen sturing te kunnen geven heeft het bestuur een paar maanden geleden besloten om een “denktank activiteiten” op te richten, waarbinnen alle lopende zaken en nieuwe onderwerpen zijn benoemd en kunnen worden bewaakt. De denktank bestaat op dit moment uit Piet Ceelen, Mariet Jaspers en ondergetekende.

Toch zijn er soms van die onderwerpen, waarover de denktank in een wat breder kader graag met een kleine groep actieve en betrokken leden van onze vereniging zou willen brainstormen. Wij stellen ons voor dit 1x/2maanden te doen, of zo vaak als nodig is.

Wie voelt zich geroepen om samen met ons op een actieve en betrokken manier richting te geven aan een aantal onderwerpen, die voor ons allen van belang zijn.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

Wil van Oorsouw (bestuurslid activiteiten)

Per mail: activiteiten@kboheesch.nl

Telefonisch: 0655281255