2 januari 2023

Dansavonden – – – NIEUW

Tijdens de informatieavond voor nieuwe KBO-leden op 8 maart jl., werd er gevraagd of iemand nog een leuke activiteit wist. Er kwamen een aantal suggesties en een daarvan was een dansvond organiseren.

Door de “Pasperikelen”, die nu gelukkig opgelost zijn, heeft het nog even geduurd, maar nu kunnen we toch van start gaan.
En hebben de Missezaal gehuurd en amateurdansers Hans en Mieke van den Brand zijn bereid gevonden om voor dansmuziek te zorgen. De volgende dansen staan op het programma: quickstep, Engelse en Weense wals, tango, cha cha cha, rumba en jive.
Ook de veleta, Bernardswals en polka worden niet vergeten.
Daarnaast zullen zij, als er belangstelling voor is, eenvoudige danspassen voordoen en aanleren.
Voorlopig is het de bedoeling om tweewekelijkse op vrijdagavond van 19.30 – 22.00 uur
te gaan dansen.

De eerste avond zal starten op vrijdag 20 januari.2023.
De toegang voor KBO-leden is gratis. Introducees betalen € 5,=.

Komt u ook? We zijn benieuwd of dit een succes gaat worden.