14 januari 2023

Themamiddag energiebesparing

Themamiddag over mogelijkheden energiebesparing.

Een werkgroep bestaande uit Frans Eijsink, Marianne van Hulsbeek, Joke Klaarenbeek, Annemarie van Sommeren en Mariet Jaspers organiseerden voorheen de WMO koffiemiddagen voor de gemeente. Annemarie en Mariet al vanaf november 2010.Door de jaren heen is dit een hechte werkgroep geworden die al vele onderwerpen hebben kunnen aanbieden, dankzij de gemeente. De gemeente financiert deze middagen niet meer, wat niet alleen de werkgroep maar ook vele trouwe bezoekers heel jammer vinden. Omdat de werkgroep leden allemaal lid zijn van de KBO gaan ze nu weer aan de slag, maar dan voor de KBO. Ook nu voor alle inwoners van Heesch. Alleen het gratis kopje koffie vervalt. Dat komt nu voor eigen rekening van de bezoekers.
U kunt dit met uw pinpas betalen of daarvoor van te voren munten van € 1,50 kopen aan de balie. Wij verwachten en hopen dat dit geen probleem is en hebben alweer een drietal onderwerpen die we gaan uitwerken om te kunnen aanbieden..

Het eerste onderwerp is het nu zo actuele ENERGIEBESPARING

Ben Robben – lid van onze KBO- zal op vrijdagmiddag een presentatie geven over de mogelijkheden om energie te besparen en daarna is er nog voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen..
Ben Robben heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Hogere Technische School in Groningen. Het vak Verwarmingstechniek had toen al zijn bijzondere interesse.
Ook het milieu heeft hem zijn hele leven beziggehouden en in zijn werkzame leven had hij diverse managementfuncties op dit terrein. Begin jaren ’90 liet hij samen met zijn
vrouw een duurzaam huis bouwen. De woning werd voor die tijd extra geïsoleerd, voorzien van warmtewanden en een cv-installatie die het warme water gebruikte van de
zonnecollectoren op het dak, verwarmd door de zon.
Ben zal deze middag in eerste instantie ingaan op de mogelijkheden om in een bestaand huis met een cv-installatie gas te besparen.
Daarna zal hij besparingsmogelijkheden noemen waarbij een geringe investering noodzakelijk is. Ook mogelijke grotere investeringen komen aan de orde.
Vervolgens zal hij ingaan op besparingsmogelijkheden voor elektriciteit.
Tot slot zal hij nog uitleggen hoe het energie plafond precies werkt.

Een interessante middag die u beslist niet mag missen.

Vrijdagmiddag 3 februari van 14.00 – 16.00 uur in de Missezaal van de Pas.
Gratis toegankelijk voor alle inwoners van Heesch.