Bridge middag, met vrije inloop

Zomer en winter, lente en herfst elke woensdag komen de

liefhebbers(sters) bijeen om te bridgen.

Er worden telkens 7 rondes van 3 spellen gespeeld.

De lijst met de uitslag (puntentelling) wordt diezelfde dag nog op de website van kbo-heesch geplaatst.

Een week daarna wordt deze uitslag in de Soos opgehangen.

“Start: om 13.30 uur precies. Inschrijving vanaf 13.00 uur”

 

Bridgen
Bridgen
Wat houdt vrije inloop in:

 

 1. dat leden van de KBO afdeling Heesch hier vrij gebruik van kunnen maken,
 2. nieuwe liefhebbers mogen op proef enkele middagen meespelen,
  daarna wordt verwacht dat zij zich inschrijven als lid bij KBO afdeling Heesch,
 3. liefhebbers die al lid zijn van een andere KBO-afdeling schrijven zich in
  als gastlid bij KBO Heesch voor € 15,00 per jaar.
 4. dat er gespeeld wordt zonder competitie, en zonder klassen,
 5. er geen verplichting is om altijd te komen spelen,
 6. er geen verplichting is om aan- of af te melden,
 7. de liefhebbers zoveel mogelijk met een bridge partner komen.
 8. Elke deelnemer die deelneemt aan de bridgemiddag betaalt €2,00 entree,
  hiervoor wordt een kopje koffie/thee geserveerd en het is tevens een
  reservering voor “lief en leed”-gebeurtenissen en
  de aanschaf van verbruiksmateriaal.

 

Contactpersoon dhr Willy Muytjens, tel.: 0412 613417