De fotoclub van KBO Heesch

Een aantal jaren geleden ging Peter Gommers eens kijken of er in onze KBO leden zijn die graag fotograferen en ook nog iets willen leren over fotografie. Hij had al snel een groepje van zo’n tien personen, mannen én vrouwen, gevonden dat dolgraag bij deze club aanschoof en zo is de fotoclub in oktober 2015 een feit. Elke 2de dinsdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur, komt de club bijeen. Eerst worden de foto’s bekeken en besproken die door iedereen als huiswerk zijn  gemaakt. Hier wordt over gesproken en gediscussieerd. Ook worden er  aanwijzingen gegeven over bijvoorbeeld de plaats van een boom in het geheel, de lichtinval en natuurlijk een mooie omgeving. Zijn er vragen dan wordt er meegedacht aan een oplossing en iedereen denkt dan mee.

De tijd vliegt en voor je het weet wordt de opdracht, het huiswerk voor de volgende maand al opgegeven, bijvoorbeeld  “portretfotografie”. Onmiddellijk worden de camera’s ter hand genomen en fotografeert men elkaar. Let op de positie van het model, niet te statisch, denk aan het

licht zet je camera op de portretstand, allemaal raadgevingen voor de nieuwe opdracht.

De KBO exposeert de werken van onze leden onder de noemer

“ Creativiteit te kijk” in de Pas. Aan een wissellijst wordt gewerkt zodat er flink gerouleerd kan worden!

Verder zullen ook de foto’s van deze fotoclub te zien zijn in het KBO blad INFO of op de website van KBO Heesch. 

 

 

 

 

 

 

 

Als jij ook graag fotografeert én er dolgraag nog meer over wilt leren dan ben je bij de fotoclub van harte welkom.

Een telefoontje of een mailtje naar de kartrekker:
Theo 
Wingens 06 537 80 579 

email:  fotoclub@kboheesch.nl

Of naar Ellie van Grinsven 06 289 15 042

zij zullen de vragen die je hebt beantwoorden en je heel graag welkom heten.