Juridische helpdesk


Team van zeven vrijwilligers

Onze zeven gepensioneerde juristen en adviseurs staan u op vrijwillige basis bij met het beantwoorden van vragen en het oplossen van juridische, notariële of verzekeringskwesties. In sommige gevallen zelfs tot en met de rechtbank. U kunt bij onze Juridische helpdesk terecht met vragen over erfkwesties en testament, over AOW en pensioen, Wmo, verzekeringskwesties, problemen met buren, leveranciers en telefonische verkoop.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Pette, mpette@kbo-brabant.nl,
(073) 644 40 66.

Dit zijn de experts van de Juridische helpdesk:

  • Peter van Dongen, notaris, specialisatie: notariële zaken
  • Jan Hermes, advocaat, specialisatie: arbeidsrecht en ondernemingsraden
  • Marius de Jong, advocaat, specialisatie: arbeidszaken, sociale verzekeringen en burenruzies
  • Bert van ’t Laar, rechter, specialisatie: Wmo-kwesties
  • Aad Overvliet, verzekeringsadviseur, specialisatie: geschillen met verzekeringsmaatschappijen
  • Herman Poeth, rechter, specialisatie: curatele, bewind en mentorschap
  • Cees Swagemakers, advocaat, specialisatie: letselschade
  • Dré Teeuwen, notaris, specialisatie: notariële zaken