Wettelijke Aansprakelijkheid

 

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is een verzekering waaraan iedere Afdeling en Kring automatisch meedoet.

Onder deze WA-polis is iedere Afdeling en Kring verzekerd voor de gevolgen van schade aan derden. Maar ook de particuliere aansprakelijkheid van de vrijwilliger, in de uitoefening van zijn of haar vrijwilligerstaken, is onder deze polis meeverzekerd.

Onder omstandigheden kan het voorkomen dat een vrijwilliger een toegebrachte schade ook dient te melden op zijn of haar eigen (privé) aansprakelijkheidsverzekering. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u rekenen op de hulp van de helpdesk van het IAK.

Per gebeurtenis is een bedrag verzekerd van € 1.250.000,- als maximum per aanspraak en € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. Er geldt geen eigen risico.

Schademelding
Het melden van een schade kan rechtstreeks plaatsvinden bij het IAK in Eindhoven, de heer Felix Heerkens, telefoon 040-26 11 656 of per e-mail felix.heerkens@iak.nl. Rechtstreeks contact met het IAK bespoedigt de afwikkeling van uw schademelding en u hebt meteen het juiste antwoord op uw vraag.

Meer informatie
Afdelingen en Kringen die meer informatie willen of vragen hebben over deze verzekeringen, kunnen contact opnemen met KBO-Brabant of rechtstreeks met Maryska Vos van het IAK in Eindhoven, telefoon 040-26 11 789 of per e-mail maryskavos@iak.nl.

 

Nota bene
Deze uitleg is geen uittreksel uit de verzekeringsvoorwaarden en aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste tekst en omschrijving verwijzen wij dus naar de polis, de daarop van toepassing verklaarde clausules, en de daarbij behorende verzekeringsvoorwaarden.