18 november 2019

KBO Jeu de Boules

12 november 2019 heeft Kees de Leeuw afscheid genomen als kartrekker van de jeu-de-boul club.
Hij heeft een competitie opgezet en de standen steeds bijgehouden.
Deelnemerslijsten zijn in de loop der jaren gewijzigd door vertrek en aanwas van leden
Beheer van de clubkas was bij hem in goede handen.
Dat hield in: koekjes en koffie inkopen, de beheerder van de banen in Teeffelen het geld bezorgen.
In de 10 jaar heeft Kees heel wat telefoontjes gepleegd o.a. om vervoer te regelen. Langdurige zieken werden door Kees bezocht.
Na deze opsomming kun je wel indenken, dat we Kees met node zullen missen. Wij wensen Kees en Gonnie nog veel goede jaren toe voor de toekomst.

Namens de jeu de boules leden.

Jeu de Boules, artikel met foto’s