KBO INFO
Het maandblad de INFO heeft een nieuwe vormgeving. De grootte van ons blad is aangepast: in plaats van de gebruikelijke 24 pagina’s A5 tot nu toe, zijn het nu  12 pagina’s A4 (dezelfde grootte als de ONS). Verder wordt er meer gebruik gemaakt van foto’s.

Oproep:
Als je activiteiten-  en/of evenementenverslagen instuurt, dan kun je dat doen door een Word-document of een Excel-bestand op te sturen. Ook is het voor plaatsing noodzakelijk om minimaal één foto mee te sturen.De foto’s moeten minimaal 1,5 Mb groot zijn.

Vanaf heden geldt een vaste datum als sluitingstermijn voor het inleveren van kopij en wel vóór iedere 2e maandag van de maand.

Klik hier om kopij voor de INFO of nieuwsbrief in te leveren.

Planning INFO en ONS in 2022