KBO Info 2019 – 20e jaargang

Nr 01 januari  Nr 02 februari Nr 03 maart Nr 04 april
Nr 05 mei Nr 06 juni   Nr 07 augustus
Nr 08 september Nr 09 oktober Nr 10 november Nr 11 december

KBO Info 2020 – 21e jaargang

Nr 01 januari Nr 02 februari       Nr 03 maart               
Nr 04 juli Nr 05 augustus Nr 06 september  
Nr 07 oktober Nr 08 december    

KBO Info 2021 – 22e jaargang

Nr 01 april nr 02 mei                 
       
       

KBO Nieuwsbrief 2020 – 1e jaargang

Nr 01 01 april Nr 02 15 april  Nr 03 01 mei           
Nr 04 15 mei Nr 05 29 mei Nr 06 15 juni  
Nr 07 21 juli Nr 08 15 augustus Nr 09 september  
Nr 10 oktober nr 11 november nr 12 15 november  
Nr 13 01 december Nr 14 15 december    

KBO Nieuwsbrief 2021 – 2e jaargang

Nr 15 4 januari Nr 16 15 januari Nr 17 1 februari
Nr 18 15 februari Nr 19 1 maart Nr 20 15 maart  
Nr 21 – 1 april Nr 22 15 april Nr 23 15 mei
     
     

Maak uw keuze door op de link te klikken

Klik hier om kopij voor de INFO of nieuwsbrief in te leveren.

Hier een verzameling van oude INFO

 

 

KBO INFO
Het maandblad de INFO heeft een nieuwe vormgeving. De grootte van ons blad is aangepast: in plaats van de gebruikelijke 24 pagina’s A5 tot nu toe, zijn het nu  12 pagina’s A4 (dezelfde grootte als de ONS). Verder wordt er meer gebruik gemaakt van foto’s.

Oproep:
Als je activiteiten-  en/of evenementenverslagen instuurt, dan kun je dat doen door een Word-document of een Excel-bestand op te sturen. Ook is het voor plaatsing noodzakelijk om minimaal één foto mee te sturen.De foto’s moeten minimaal 1,5 Mb groot zijn.

Vanaf heden geldt een vaste datum als sluitingstermijn voor het inleveren van kopij en wel vóór iedere 2e maandag van de maand.

Klik hier om kopij voor de INFO of nieuwsbrief in te leveren.

Planning INFO en ONS in 2021