Belangenbehartigen

Bij KBO Heesch zetten vrijwilligers zich in voor de navolgende aandachtsvelden:

Heeft u hulp nodig na 17.00 uur of weekend?
Uw Huisarts
Rijbewijs keuringsartsen
Apotheek
Alzheimer-Café
Belastingaangifte    
 
Computerhelpdesk
Café Brein
Formulierenbrigade 
 
Gehandicaptenvervoer 
Samen Heesch
Gratis vervoer Heesch 
 
Identiteit en Zingeving 
Jubilea
Juridische hulp 
 
Kluscafé Loosbroek
Klussendienst
Ledenvoordeel
Maaltijdservice
Ouderenadvies
Repair-Café
Schuldhulpmaatje 
 
Ziekenbezoek 

 

 

                    

 

         

 

              

 

                            

 

                  

 

                             

 

 

              

 

 

Zorgverzekering                                Rijbewijskeuring