Rijbewijskeuring voor 75-plussers

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. Deze keuring is verplicht. Op deze pagina leest u hoe de keuring werkt, wat  het kost en wat u als KBO-lid vergoed kunt krijgen.

 

 

Hoe werkt het?

Stap 1: Gezondheidsverklaring

De procedure begint met het aanvragen van een Gezondheidsverklaring via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid; bijvoorbeeld over medicijngebruik of ziekte waardoor u mogelijk niet veilig kunt rijden of lichamelijke beperkingen waardoor u alleen met een aangepaste auto mag rijden.

 • Vraag de Gezondheidsverklaring aan door in te loggen op Mijn CBR met uw DigiD. Wilt u een papieren versie? Die zijn verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en bij het CBR: telefonisch, in de webshop en in examencentra.
 • Vul zelf de Gezondheidsverklaring in. Het gaat om uw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk.
 • Betaal via iDeal. De kosten voor de verklaring zijn €37,80 (prijspeil 2019), de papieren formulieren zijn ongeveer €10,- duurder. Deze kosten moet u altijd betalen. U kunt hierop geen korting krijgen!
 • Na het indienen van uw Gezondheidsverklaring, krijgt u bericht via Mijn CBR. U ontvangt dan het keuringsformulier voor de arts en eventuele andere formulieren die u moet laten invullen.

 

 

Stap 2: rijbewijskeuring

 • Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij een arts die u zelf uitkiest. Dit mag uw eigen huisarts zijn. Vraag of de arts met ZorgDomein werkt, de communicatie gaat dan gemakkelijker en sneller. Neem uw bericht van het CBR met alle bijlagen en uw identiteitsbewijs mee.
 • De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid en vult het keuringsformulier en eventuele andere formulieren in.
 • Bent u onder behandeling van een specialist voor een gezondheidsprobleem? En weet u al dat het CBR een rapport van een specialist nodig heeft? Dan kunt u vaak langs uw eigen behandelend specialist voor een rapport en dit ook direct meesturen met het keuringsformulier.
 • Via ZorgDomein worden uw formulieren online ingevuld en direct opgestuurd naar het CBR. Zonder ZorgDomein stuurt u alle gevraagde informatie zelf op. Het adres is: CBR, t.a.v. medische administratie Gezondheidsverklaring, Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK.
 • Maak of vraag een kopie van alle formulieren voor uw eigen administratie.

 

 

Stap 3: beoordeling

Het CBR beoordeelt alle informatie. Via MijnCBR of schriftelijk (bij de papieren aanvraag) ontvangt u bericht over uw Gezondheidsverklaring.

 • Als extra informatie nodig is over uw gezondheid, verwijst het CBR u (opnieuw) naar een arts. Als het nodig is, verwijst het CBR u door voor een rijtest.
 • Beslist het CBR na de beoordeling dat u rijgeschikt (eventueel voor een bepaalde tijd, of voorwaarden) bent, dan kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij uw gemeente.
 • Het CBR kan ook beslissen dat u niet rijgeschikt bent. Dan mag u helaas niet of niet meer rijden.
 • Bent u het niet eens met een besluit van het CBR? Dan kunt u een herkeuring aanvragen of bezwaar maken. Kijk op www.cbr.nl of bel met CBR: 088-227 77 00.

Wat kost het?

Naast de kosten van de Gezondheidsverklaring dient u rekening te houden met diverse andere kosten:

 • De medische keuring. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt het maximumtarief voor de rijbewijskeuringen. Op dit moment is dat €101,99 (basistarief*).
 • Kosten van de keuring door een medisch specialist.
 • Kosten voor de rijtest: bijvoorbeeld voor de huur van een lesauto.
 • Kosten voor de aanvraag van het rijbewijs zelf en het maken van pasfoto’s.

*Het kan voorkomen dat u meer moet betalen dan het basistarief. De NZa biedt daarover meer informatie.

Korting op de rijbewijskeuring

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Meer informatie over een eventuele vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

In veel gevallen kunt u bij een aantal geselecteerde artsen en instanties korting krijgen op uw rijbewijskeuring, onder andere op meer dan 225 locaties in Nederland via Regelzorg. Vaak betaalt u dan niet meer dan €35. KBO- leden kunnen een afspraak maken via www.regelzorg.nl of bellen met 088-23 23 300.

Vergoeding van de keuring

KBO- leden die via ons collectief aanvullend verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, ontvangen sowieso een vergoeding van €35. U hoeft dan alleen maar de rekening van de arts op te sturen naar Zilveren Kruis.

Drie tips om sneller uw rijbewijs te krijgen

Begin op tijd!

De beoordeling van uw Gezondheidsverklaring kan lang duren. Het CBR adviseert daarom vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt een Gezondheidsverklaring in te vullen. Heeft u problemen met uw gezondheid? Dan luidt het advies om vijf maanden van tevoren al te beginnen.

Vergoeding extra kosten

Door lange doorlooptijden bij het CBR voor het beoordelen van de Gezondheidsverklaring kunnen mensen in de problemen komen, bijvoorbeeld omdat het rijbewijs nog niet verlengd is voordat het verlopen is. De extra kosten die deze mensen maken, worden eventueel door het CBR vergoed. Neemt u daarover contact op met het CBR.

KBO heeft een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt gebruiken om de extra gemaakte kosten bij het CBR te declareren. Via de knop hieronder kunt u de brief downloaden.

Seniorenkeuring (75+)

De procedure

Vanaf 75 jaar

Wanneer de geldigheid van uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste levensjaar, kunt u uw rijbewijs pas verlengen na een medische keuring.

Het gaat dus om de vraag: Op welke datum verloopt uw rijbewijs en hoe oud bent u die dag!   

RegelZorg werkt samen met artsen door heel Nederland. De prijs verschilt per locatie:

Klein Rijbewijs (senioren): minimaal € 35,00 en maximaal € 45,00
Groot Rijbewijs (senioren): minimaal € 35,00 en maximaal € 60,00

Prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Wanneer starten met de procedure?

Het is aan te raden om minimaal 5 tot 6 maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten. Door grote drukte bij het CBR kan de responstijd langer zijn. De Verklaring van Geschiktheid  is 1 jaar geldig.

Voorbereiding op de keuring

U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) of op papier. Digitaal gaat het snelst. De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten, de CBR webshop of enkele CBR locaties. U kunt deze ook via RegelZorg aanschaffen, klik hier om deze te bestellen.

Heeft u digitaal de Gezondheidsverklaring gekocht dan krijgt u automatisch binnen 5 dagen de juiste papieren in uw mijn.cbr mailbox (voor vragen belt u het CBR).  Deze print u uit en neemt u mee.  Wij verzoeken u op het geprinte Keuringsverslag ook alvast uw Persoonlijke Gegevens te noteren en op iedere pagina uw BSN nummer.

Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring gekocht dan stuurt u die eerst naar het CBR en vervolgens krijgt u de juiste papieren thuisgestuurd. Dit kan een paar weken duren. Let op: Heeft u uw mailadres ingevuld op de papieren gezondheidsverklaring dan krijgt u de papieren niet via de post maar worden deze klaar gezet voor u in uw mijn.cbr mailbox en moet u dus toch inloggen met uw DigiD.

Toelichting procedure papieren gezondheidsverklaring: klik hier.

U hoeft niet van te voren naar uw eigen huisarts.

Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring? 

De verwijsbrief van het CBR (daarop staan vanaf 1 maart ook zgn. ZD codes) , het Keuringsverslag en eventuele hulpformulieren die de arts in moet vullen.

Er zijn diverse hulpformulieren: bijv. visus, diabetes, algemeen.  Indien er op een formulier staat in te vullen door een arts kunt u dit formulier gewoon meenemen naar de rijbewijskeuringsarts. Indien er staat oogarts, neuroloog dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist.

Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan een uur of twee. Neem de urine mee in een urinecontainertje dat te koop is is bij apotheek, drogist of huisarts.

Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat).

Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeldt, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.

Rijbewijs:  Alleen als u (nog) geen rijbewijs heeft, mag u een ander identiteitsbewijs meenemen.

Het onderzoek

De arts vult het keuringsverslag in en eventuele hulpformulieren. Vragen die u met JA heeft beantwoorden worden  besproken en door de arts van een opmerking voorzien. Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd. Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder behandeling bent geweest van een medisch specialist. Vervolgens wordt de geldigheid van uw rijbewijs gecontroleerd, of het is afgegeven voor een kortere periode dan normaal en of er codes op staan vermeld die een beperking inhouden.

Het verdere onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van cognitieve en sociale functies.

Digitaal invullen van uw Keuringsverslag: grote verbetering. 

Koopt u op of na 1 maart een Gezondheidsverklaring dan staan er op de verwijsbrief bij uw Keuringsverslag ook ZD codes en kan de arts uw papieren ook op de computer invullen en meteen opsturen naar het CBR. Dit is natuurlijk een grote verbetering en scheelt u een paar weken tijd.

De uitslag krijgt u gewoon via de post tenzij u uw mailadres heeft opgegeven op de gezondheidsverklaring of deze digitaal heeft gekocht.

Niet alle artsen zullen digitaal keuringsverslagen kunnen/willen invullen maar de meeste artsen waar RegelZorg mee samenwerkt zijn ondertussen hiertoe overgegaan. Deze herkent u op onze website (www.regelzorg.nl) doordat er een -D achter het spreekuur staat. Als u een afspraak maakt via onze landelijke afsprakenlijn (088- 2323 300), geef dan bij spoed aan dat u een afspraak wil bij een arts die uw papieren Digitaal  kan invullen.

Na afloop van de rijbewijskeuring

Aan het einde van de keuring krijgt u het keuringsverslag en eventueel andere formulieren terug van de arts. Wij raden u aan een kopie te maken voordat u deze op de post doet. In de toekomst is dit ook niet nodig bij digitaal invullen door de keuringsarts.

Vergoeding via Zorgverzekering

Twee dagen na de keuring krijgt u nogmaals een mail met de link naar de kwitantie. Heeft u geen e-mailadres opgegeven, bel dan na de keuring naar de landelijke afsprakenlijn: 088 – 23 23 300, dan zorgen wij dat u de kwitantie per post ontvangt. Informeer bij uw zorgverzekering of u in aanmerking komt voor vergoeding van (een deel van) de kosten.

De uitslag

Ontvangstbevestiging

Wanneer het CBR uw Keuringsverslag heeft ontvangen, kunt u dit terug zien in uw mijn.cbr mailbox. Ook wanneer het CBR geen mailadres van u heeft. Het kan enkele weken duren voordat de informatie is ontvangen of zichtbaar is. De verklaring van geschiktheid ontvangt u in uw mijn.cbr mailbox als het CBR een mailadres van u heeft en anders per post.

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat het CBR nog aanvullende informatie nodig heeft van de keuringsarts. Heeft u daar bericht over ontvangen: bel dan naar RegelZorg. RegelZorg zal de arts informeren en vragen dit verder zo snel mogelijk voor u te regelen.  Meestal kan dit zonder nieuwe afspraak en kosten.

Keuring door specialist

Soms is een aanvullende keuring door een internist, neuroloog, cardioloog, oogarts of psychiater nodig.

Wanneer het om feitelijke informatie gaat, zoals bij nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen mag dat uw eigen specialist zijn. Wil deze het niet doen bel dan het CBR.

Op de website van het CBR staat een lijst met oogartsen waar u binnen twee weken terecht kunt.

Bij psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik wordt u door het CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist.

Deze aanvullende keuring moet u zelf betalen. Er zijn vanaf 1 januari 2014 vaste afspraken voor de maximale tarieven, gekoppeld aan de tijd dat u bij de arts in de spreekkamer bent. Voor meer informatie: klik hier.

Rijtest 

Soms is er meer informatie nodig over de praktische geschiktheid van een bestuurder. De medisch adviseur van het CBR zal u in zo’n geval verwijzen voor een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht om te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.

Autorijden met een beperking of handicap

Met een lichamelijke of geestelijke beperking kunt u in de meeste gevallen zelfstandig met een auto de weg op. Ook voor motorrijders met een handicap zijn er mogelijkheden om te rijden. Met technische aanpassingen en training door een gespecialiseerde rijopleider zijn namelijk veel beperkingen te compenseren. U moet daarbij uiteraard aan dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders, want de verkeersveiligheid staat voorop. Het CBR kan u daarbij op weg helpen.

Klik hier voor meer informatie hierover op de website van het CBR.

Verklaring van Geschiktheid

Heeft u de verklaring van geschiktheid van het CBR ontvangen maar verloopt uw rijbewijs nog niet dan kunt u deze (maximaal 1 jaar) bewaren. Houd er rekening mee dat de gemeente 1 week nodig heeft om een nieuw rijbewijs aan te maken. Zo sluit het oude rijbewijs mooi aan op het nieuwe rijbewijs.

Uw rijbewijs verlengen bij de gemeente

U gaat naar de gemeente en neemt mee:

 • Uw oude rijbewijs
 • Pasfoto’s
 • Geld voor het nieuwe rijbewijs (prijs verschilt per gemeente)

Toelichting procedure papieren Gezondheidsverklaring

De te nemen stappen zijn als volgt:

 1. Beantwoord de vragen van de Gezondheidsverklaring
 2. Verstuur de Gezondheidsverklaring naar het CBR
 3. U ontvangt binnen een aantal weken per post een brief met ZD codes, een Keuringsverslag en eventueel hulpformulieren terug van het CBR
 4. U gaat naar de keuringsarts die het Keuringsverslag invult en eventuele hulpformulieren. Zoek een arts die uw keuringsverslag Digitaal in kan vullen en meteen versturen naar het CBR.
 5. U bezoekt eventueel specialisten
 6. Als uw papieren niet digitaal worden ingevuld door de keuringsarts dan moet u deze zelf na afloop per post versturen naar het CBR, maakt u fotokopieën alvorens deze te versturen naar het CBR.
 7. U ontvangt binnen 8 weken per post bericht van het CBR over uw rijgeschiktheid

Tips om de verlenging van uw rijbewijs zo spoedig mogelijk te laten verlopen:

 • Begin op tijd, het liefst 5-6 maanden voordat uw rijbewijs verloopt. Door grote drukte bij het CBR kan de responstijd langer zijn;
 • Lees en beantwoord de vragen rustig en nauwkeurig. De papieren Gezondheidsverklaring wordt bij het CBR ingescand, voorkom vertraging door:
  • de aanwijzingen op het formulier goed op te volgen.
  • in blokletters te schrijven
  • niet aankruisen buiten de vakjes
 • Kies indien mogelijk voor een arts die het keuringsverslag en eventuele hulpformulieren in kan vullen via het artsenportaal (digitaal keuren). Deze herkent u op onze website doordat er een -D achter het spreekuur staat. Als u een afspraak maakt via de landelijke afsprakenlijn: 088 – 23 23 300, geef dit dan alstublieft specifiek aan. Het Keuringsverslag zal dan direct verstuurd worden naar het CBR. U ontvangt het bericht (stap 8) dan wel via de post (mits u geen emailadres heeft opgegeven).

Let op:
Als u uw mailadres op de Gezondheidsverklaring invult, zult u verdere correspondentie via mijn.cbr.nl ontvangen. U krijgt dan geen correspondentie meer via de post. Houdt uw inbox dan goed in de gaten.

Heeft u vragen voor het CBR? Dan kunt u bellen naar: 088-227 77 000 (normaal tarief, houd uw BSN nummer bij de hand).

Heeft u andere vragen? Kijk dan op onze website of bel naar de landelijke afsprakenlijn: 088 – 23 23 300.

Wij wensen u een soepel verloop van de verlenging van uw rijbewijs en nog vele veilige kilometers!

 

Papieren formulier gezondheidsverklaring aanvragen bij Regelzorg

 

Inloggen op Mijn.CBR