Belastingservice voor ouderen

                                                                                          Terug naar pagina Belangenbehartiging

De belastingservice is een dienst voor senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek om teruggave inkomstenbelasting of bij het aanvragen van toeslagen. In Noord-Brabant werken ongeveer 600 vrijwillige belastinginvullers.

 

Waarom een belastingservice?
Deze service die al 10 jaar bestaat, is opgezet, omdat bleek dat veel ouderen geld van de belasting terug kunnen krijgen, maar geen verzoek tot teruggave indienen. Zij weten niet, dat zij geld terug kunnen krijgen, omdat zij geen aangifte hoeven te doen of vinden het teruggave formulier ingewikkeld. Ook het doen van aangifte vinden sommige senioren ingewikkeld. Daarom helpen de vrijwillige belastinginvullers senioren bij uw aangifte.

Terug naar pagina Belangenbehartiging

Wie kunnen van deze belastingservice gebruikmaken?

De belastingservice is er voor alle senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Wij hanteren de inkomensgrens voor alleenstaanden een inkomen tot €35.000 per jaar. Voor gehuwden of samenwonenden is dit bedrag maximaal
€ 50.000. Het gaat bij die groep om eenvoudige aangiften. Dat wil zeggen inkomsten uit arbeid/pensioen en enig spaargeld, maar niet om bedrijfsmatige inkomsten of uit aanmerkelijk belang.

De aangifte verloopt nu meestal via internet. Sommige senioren hebben geen internetaansluiting. Voor deze groep is de belastingservice een uitkomst. De belastingservice voor ouderen helpt ook bij het aanvragen van de zorg- en/of huurtoeslag.

Senioren hoeven, om gebruik te maken van deze service, geen lid van een ouderenbond te zijn.
Ook Ons Welzijn verleent belastingservice. Senioren vanaf 65 jaar, die een pensioen hebben tot maximaal €500 per maand, kunnen ook bij Ons Welzijn terecht op nummer 0412-653232. Let wel: Ons Welzijn is aanvullend op bestaande initiatieven d.w.z. als men elders terecht kan, wordt men naar die instantie verwezen. Mensen jonger dan 65 jaar met een beperkt inkomen kunnen een beroep doen op de Sociaal raadslieden van Ons Welzijn.

Voor inlichtingen mail naar communicatie@kboheesch.nl

Belastingservice in Heesch

Allereerst is het belangrijk, dat uzelf een afspraak maakt.
Dan weet u zeker, dat u een bonafide KBO-belasting-invulhulp heeft die zich bij u kan legitimeren.

Henny Gloudemans tel 0412-452225 KBO
Jo van der Putten tel. 0412-451859 KBO
Rikie van Herpen tel. 0412-452698 KBO

 

BELASTINGINVULLER VOOR SENIOREN, IETS VOOR U?

 

Voor sommige senioren is het invullen van de jaarlijkse aangifte een groot probleem. Daarom hebben de gezamenlijke ouderenbonden een belastingservice in het leven geroepen volgens het principe voor ouderen door ouderen. Dat hiermee in een behoefte wordt voorzien blijkt wel. In 2014 zijn in Noord-Brabant maar liefst 20.000 aangiften van ouderen door zo’n 560 vrijwillige belastinginvullers verzorgd. Het is leuk werk. U ontmoet mensen. De dienstverlening is zeer concreet en veel mensen wordt in weinig tijd een grote dienst bewezen.

 

Een groot deel van de belastinginvullers doet dit vrijwilligerswerk al meer dan tien jaar. Om deze dienstverlening op peil te houden, is het belangrijk dat het team op sterkte blijft. Er is daarom steeds plaats voor nieuwe vrijwilligers. Misschien is dit werk ook iets voor u. Als u ervaring heeft met invullen van belastingpapieren, of u bent administratief goed onderlegd, overweeg dan om belastinginvuller te worden. Wij bieden u een interessante tijdsbesteding en een gratis opleiding als belastinginvuller.

 

Wat zijn de voorwaarden?
– u heeft ervaring met het invullen van belastingaangiftes en kennis van de Wet Inkomstenbelasting
– u heeft kennis van de zorg- en de huurtoeslag of wilt dit leren
– u bent geïnteresseerd in ontwikkelingen op belastinggebied
– u heeft ervaring met het werken met computers, bent in het bezit van een e-mailadres, computer en internetaansluiting
– u bent bereid om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse opleidingsdag voor belastinginvullers te volgen
– u bent in ieder geval beschikbaar in de aangifteperiode die loopt van februari tot mei

 

Hebt u vragen of bent u geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de penningmeester@kboheesch.nl.