Jubilea

Wij houden de verjaardagen van onze ouder wordende senioren in de gaten. Bij het bereiken van de kroonjaren 80-85-90 en 95 wordt er een felicitatiekaart gestuurd. Wordt iemand 100 jaar oud dan krijgt zij of hij niet alleen een kaart maar hoeft ook geen contributie meer te betalen en er volgt dan ieder jaar op de verjaardag een kaartje.
Bij speciale gelegenheden wordt er ook aan u gedacht. Bent u 25 jaar lid dan wordt er een bezoekje gebracht door een bestuurslid. Bij het verlenen van onderscheidingen en bij langdurige ziekte wordt er een kaart gestuurd en een attentie. Bij overlijden ontvangt de familie een condoleancekaart.

Al deze zaken regelt:
Wil Kamp,
telefoon 0412-451696 en
email jubilea@kboheesch.nl

Dus kijk om naar elkaar en geef bovengenoemde zaken door aan de dames!