15 januari 2020

65plus: 25% is vrijwilliger

De derde levensfase: het geschenk van de eeuw

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bracht 8 januari jl. een advies uit over de grote bijdrage die veel mensen na hun pensionering aan de samenleving leveren.

Veel 65-plussers zijn actief als vrijwilliger of geven mantelzorg. Het gaat om grootouders die op kleinkinderen passen om hun kinderen in het spitsuur van hun leven te ontlasten. Mensen in de derde levensfase die verhuizen naar een kleinere woning laten een eengezinswoning achter. 25% van de 65-plussers doet vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning. Bij KBO-Brabant zijn veel senioren actief als vrijwillige ouderenadviseur, cliƫntondersteuner, afdelingsbestuurder en bijv. gespreksleider over levensvraagstukken. Vrijwilligers in verpleeghuizen doen waardevol aanvullend werk, waar beroepskrachten niet aan toe komen. De derde levensfase is een geschenk voor de samenleving.

Lees verder op de website van KBO Brabant