17 januari 2020

Zorg thuiswonende ouderen

Bron: KBO Brabant

Onlangs heeft de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen onder voorzitterschap van Wouter Bos een rapport uitgebracht met als boodschap: ‘bouwen, digitaliseren en samenwerken’.
De commissie stelt dat het nodig is nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering en in lokale en regionale samenwerking om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden.

Lees verder op de website van KBO Brabant