28 januari 2020

Belasting service

Vanaf 1 maart tot 1 mei 2020 is het weer tijd om aangifte te doen van het inkomen over 2019.

Een deel van onze leden kan dat en doet dat zelf, een ander deel heeft al jaren een vertrouwd iemand die daarbij helpt en als dat niet het geval is kan de KBO helpen.

Hieronder leest u hoe dat werkt.

Belastingservice voor ouderen

De belastingservice is een dienst voor senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek om teruggave inkomstenbelasting of bij het aanvragen van toeslagen. In Noord-Brabant werken ongeveer 600 vrijwillige belastinginvullers.

Waarom een belastingservice?

Deze service die al meer dan 10 jaar bestaat, is opgezet, omdat bleek dat veel ouderen geld van de belasting terug kunnen krijgen, maar geen verzoek tot teruggave indienen. Zij weten niet, dat zij geld terug kunnen krijgen, omdat zij geen aangifte hoeven te doen of vinden het teruggave formulier ingewikkeld. Ook het doen van aangifte vinden sommige senioren ingewikkeld. Daarom helpen de vrijwillige belasting invullers senioren bij uw aangifte.

De aangifte verloopt nu meestal via internet. Sommige senioren hebben geen internetaansluiting. Voor deze groep is de belastingservice een uitkomst. De belastingservice voor ouderen helpt ook bij het aanvragen van de zorg- en/of huurtoeslag.

Wie kunnen van deze belastingservice gebruikmaken?

De belastingservice is er voor alle senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Wij hanteren de inkomensgrens voor alleenstaanden een inkomen tot €35.000 per jaar. Voor gehuwden of samenwonenden is dit bedrag maximaal
€ 50.000. Het gaat bij die groep om eenvoudige aangiften. Dat wil zeggen inkomsten uit arbeid/pensioen en enig spaargeld, maar niet om bedrijfsmatige inkomsten of uit aanmerkelijk belang.

Belastingservice in Heesch.

Allereerst is het belangrijk, dat uzelf een afspraak maakt.
Dan weet u zeker, dat u een bonafide KBO-belasting-invulhulp heeft die zich bij u kan legitimeren.

Henny Gloudemans  tel. 0412-452225 KBO Heesch
Jo van der Putten      tel. 0412-451859 KBO Heesch
Rikie van Herpen      tel. 0412-452698 KBO Heesch.