29 december 2020

Stichting de Pas gaat door

HEESCH – Het bestuur van Stichting De Pas, die het gemeenschapshuis De Pas aan de Misse in Heesch onder haar hoede heeft, bestaat per 1 januari 2021 uit nieuwe mensen. Vlak voor de kerst hebben vijf kandidaten definitief aangegeven toe te willen treden tot het nieuwe stichtingsbestuur. Het nieuwe bestuur van De Pas zal bestaan uit: Gerard van Dijk, Frank van den Broek, Henny van der Wal, Peter Sleegers en Rob Haakmeester. Een nieuwe beheerder hebben zij gevonden in de persoon van Hans Alferink.

Bron: Mooi Bernheze

Het nieuwe bestuur bestaat uit een mix aan ervaringen van mensen die gezamenlijk de schouders onder de opdracht van de gemeenteraad willen zetten: het exploiteren van een gemeenschapshuis voor Heesch, met afbouw van de huidige subsidie.

De huidige voorzitter, Aad van Lopik, heeft alle vertrouwen in een positieve doorstart. Van Lopik: “We hebben gezocht naar mensen die geloven in de opzet van het gemeenschapshuis zoals de gemeenteraad besloten heeft op 27 oktober 2020. Binnen het huidige haalbare zal De Pas ongetwijfeld van onschatbare waarde blijven voor de Heescher gemeenschap.”

De nieuwe bestuursleden kijken uit naar de nieuwe uitdaging die hen wacht. Woordvoerder Gerard van Dijk: “Het huidige welzijn van de Stichting en corona maken dit niet makkelijk, maar wij hebben er alle vertrouwen in. Er moet weer een positief gevoel ontstaan en daar is veel energie voor nodig. Alle inwoners van Heesch kunnen hieraan bijdragen. Alle huidige contacten willen we daarom ook weer warm aanhalen, maar wij willen ook graag in contact komen met iedereen die kansen ziet voor deze nieuwe weg naar ónze huiskamer.”

Op 28 december heeft het nieuwe bestuur kennis gemaakt met het huidige personeel en ze geïnformeerd over de continuering van de bedrijfsvoering van het gemeenschapshuis.

Op dit moment valt De Pas onder de landelijke lockdown-maatregelen. Dat betekent dat er nog geen volledige heropening kan plaats vinden. De nieuwe beheerder zal wel vanaf 4 januari figuurlijk de deuren weer openen.

De komende periode wil het nieuwe bestuur gebruiken om de huidige situatie grondig door te nemen en zich te buigen over een toekomstvisie voor De Pas. Het nieuwe bestuur is te bereik via StichtingDePas@gmail.com.

Lees het artikel op de website van MooiBernheze.nl