30 januari 2023

Themamiddag energiebesparing

KBO themamiddag –Energiebesparing

Ben Robben – lid van onze KBO- zal op vrijdagmiddag een presentatie geven over de mogelijkheden om energie te besparen en daarna is er nog voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ben Robben heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Hogere Technische School in Groningen. Het vak Verwarmingstechniek had toen al zijn bijzondere interesse.
Ook het milieu heeft hem zijn hele leven beziggehouden en in zijn werkzame leven had hij diverse managementfuncties op dit terrein. Begin jaren ’90 liet hij samen met zijn vrouw een duurzaam huis bouwen. De woning werd voor die tijd extra geïsoleerd, voorzien van warmtewanden en een cv-installatie die het warme water gebruikte van de  zonnecollectoren op het dak, verwarmd door de zon.

Ben zal deze middag in eerste instantie ingaan op de mogelijkheden om in een bestaand huis met een cv-installatie gas te besparen.
Daarna zal hij besparingsmogelijkheden noemen waarbij een geringe investering noodzakelijk is. Ook mogelijke grotere investeringen komen aan de orde.
Vervolgens zal hij ingaan op besparingsmogelijkheden voor elektriciteit.
Tot slot zal hij nog uitleggen hoe het energie plafond precies werkt.

Een interessante middag die u beslist niet mag missen.

Vrijdagmiddag 3 februari van 14.00 – 16.00 uur in de Missezaal van de Pas.
Gratis toegankelijk voor alle inwoners van Heesch.