11 februari 2023

Voorlichting energiebesparing

Energiebesparing: 37 mensen hebben de voorlichting die door Ben Robben werd verzorgd bezocht op vrijdag 3 februari 2023.

Alle foto’s van Energiebesparing

Er bestaat een grote behoefte aan informatie over de elektra en het gasverbruik in woningen. De groep KBO-themamiddagen, voorheen werkgroep WMO-koffiemiddagen, had Ben Robben bereid gevonden aan de KBO leden en de inwoners van Heesch, een uitleg te geven over BESPARINGEN EN UITVOERINGEN, teneinde tot een redelijk maandbedrag te komen. Uitleg over het prijsplafond t.w. op jaargebruik elektra max. 2900 kWh (€ 0,40 kWh) en gas max. 1200 m3 (€ 1,45 m3) komt u erboven dan betaalt U de tarieven overeengekomen met uw leverancier, over die over gebruiken.

Diverse besparingen passeerden de revue.

Van folie achter de radiatoren tot overgordijnen omhoog (om de warmte de kamer in te laten stromen) van isolatie overal tot de warmtepomp, van de koelkast ouder dan 10 jaar naar de milieustraat tot de stekkers uit de stopcontacten.

Mocht u behoefte hebben het gehele overzicht nog eens door te nemen, vraag dan een kopij aan van de voordracht van Ben Robben, via de mail : algemenezaken@kboheesch.n