14 maart 2023

KBO Kartrekkers vergadering

Op 14 maart was er een kartrekkers vergadering voor het eerst weer in de Pas.

Er werd onder andere geëvalueerd over de ervaringen met de terugkeer in de Pas.  Kartrekker biljarten, Arie Hop gaf gezien zijn leeftijd te kennen na bijna twintig jaar te willen stoppen als kartrekker.

Linksonder rechts kartrekker biljarten Arie Hop

Rechts onder het bestuur, secretaresse Wil van Vugt, Mariet Jaspers algemene zaken, Jack de Groot communicatie, Piet Ceelen Voorzitter en Ben Krooshoop penningmeester. Afwezig Wil van Oorsouw activiteiten (vakantie)

Foto verslag