7 november 2023

Ouder worden is Oké…….

OUDER WORDEN IS OKÉ: DE DERDE EN VIERDE LEVENSFASE

Met dit als uitgangspunt komen er diverse thema’s op waar we ons mee bezig kunnen en moeten houden.

In overleg met Dr. Hans Manders hebben wij besloten dat hij een algemene inleiding zal verzorgen over wat ouder worden met je doet en wat er zoal bij komt kijken. 
Veel hoort er gewoon bij maar er zijn medisch gezien zaken  waar we zelf ook invloed op uit kunnen oefenen zoals

 • Verminderde mobiliteit en bewegen,
 • de zintuigelijke veranderingen en hulpmiddelen zoals bril en een gehoorapparaat
 • de regie over uw latere leven en autonomie.
 • Hoe ziet u het einde van uw leven?

Maar niet alleen het medische speelt een rol. Ook wonen, veiligheid, juridische en financiële zaken.

Bert van de Wijdeven, schrijver van het boek: “Wie prettig oud wil worden begint op tijd”, zal het vooral onderdeel wonen en veiligheid voor zijn rekening nemen.

 • Moet u daar nu al actie voor ondernemen?
 • Kunt of wilt u ook alleen wonen?
 • Hoe kunt u dingen veilig blijven doen?
 • Over een gewaardeerde rol en uitdaging?


Alvin Wiggemansen, Sociaal Raadsman bij ONS Welzijn zal op juridisch en financieel vlak informeren over welke zaken goed geregeld dienen te worden. Zaken zoals:

 • Hebt u al alles goed geregeld als u plotseling alles achter moet laten?
 • Weet u waar u hulp kunt krijgen als het b.v. financieel moeilijker gaat worden?
 • Bent u op de hoogte van de wijzigingen in ziektekostenverzekering, de Wmo enz..

Na deze informatie gaan we inventariseren welke vragen er op die verschillende levensgebieden zijn. In de loop van het komende seizoen worden er dan een viertal themabijeenkomsten belegd, waarin alle vragen die er op voorhand leven, worden meegenomen en -naar u kunt aannemen- beantwoord.

Een interessante middag die u beslist niet mag missen!

Vrijdagmiddag 10 november van 14.00 -16.30 uur in de Missezaal van CC de Pas
Gratis toegankelijk voor alle inwoners uit Heesch. (consumpties voor eigen rekening)
Aanmelden : liefst per mail algemenezaken@kboheesch.nl of anders
inschrijven op donderdag 2 november tussen 10.00 – 11.00 uur in het café van de Pas.

Werkgroep themamiddagen KBO Heesch
Annemarie van Sommeren, Marianne van Hulsbeek, Mariet Jaspers en Frans Eijsink.

Aanmelden is niet meer mogelijk. De zaal is vol!!