8 november 2023

Open bijeenkomst 14 november

Open bijeenkomst over de toekomst van onze vereniging 14 november

U bent van harte welkom om op 14 november naar de open bijeenkomst te komen over de toekomst van onze vereniging! Tussen 10 en 11.30 uur wil het bestuur in gesprek met alle leden van de KBO over het beleid van onze vereniging voor de komende vijf jaar.

We willen op een ontspannen manier met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van onze vereniging. De resultaten van deze bijeenkomst nemen we mee bij het beleidsplan 2024-2029 dat we voor de ALV gaan opstellen. Zo’n beleidsplan moet elke vijf jaar opnieuw worden gemaakt. Er staat in waar we met onze vereniging heen willen. Het huidige beleidsplan eindigt aan het einde van dit jaar.

Het bestuur van de KBO wil een nieuw beleidsplan opstellen waar de leden ook hun inbreng in kunnen hebben. In de INFO van november kunt u meer achtergrondinformatie lezen.

Maar via deze nieuwsbrief roepen we u nu al op om 14 november in uw agenda te reserveren om mee te praten over de toekomst van KBO Heesch!
Kom dus onder het genot van een kopje koffie of thee meepraten op 14 november van 10 tot 11.30 u in de Pas (d’n Herd). U kunt zich vooraf aanmelden bij ondergetekende via de mail communicatie@kboheesch.nl of telefoon 06-53769369.
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit om uw mening te komen geven!

Jack de Groot,
Bestuurslid Communicatie

*

Kartrekkers vergadering 12 september

Op 26 september kwamen de kartrekkers van de diverse activiteiten groepen bijeen voor een aantal zaken zoals de jaarplanning voor 2024 en de gemaakte afspraken met de Pas. Een van de onderwerpen was ook het beleidsplan voor de komende vijf jaar.

De fotoreportage van de Kartrekkers vergadering 12 september