14 mei 2024

KBO-dag 26 april verslag

Fotoverslag met dank aan Wil van Orsouw (Kerk) en Bert Wijnen

Klik op de link voor alle foto’s

KBO-Dag 26 april ’24

Natuurlijk starten we deze dag met het samen komen in onze kerk: “Parochie de Goede Herder”. Een voor velen van ons vertrouwd adres voor lief maar ook voor leed. En dát verbindt ons allen door de jaren heen. De voorganger van vandaag is Johan Wagemakers, emeritus geestelijk verzorger Vita Nova.
Hij wordt bijgestaan door Jeanne van Zantvoort, Marus Tijssen en Marius van Veghel.
Het thema : gastvrijheid en verbondenheid, zijn zéker vandaag de dag enorm belangrijke issues. We moeten er SAMEN iets moois van zien te maken, mét elkaar bereiken we iets, openen we de deur naar ons hart en kunnen we de wereld tonen hoe het ook kan.
Ons eigen koor Con Amore zorgde voor de muzikale omlijsting.
Net als alle andere jaren worden ook nu weer de namen opgelezen van de KBO-leden die ons zijn ontvallen.

Nadien was er een samenzijn, werd er koffie/ thee geschonken en was iedereen welkom.
De tafels mooi gedekt, koffie en thee in overvloed en cake op de schaaltjes. Zo
veel zorg aan besteed en op haar eigen manier ingevuld door Corrie Arts van der Sanden samen met Riekie en Gerrie. Het was heel druk én gezellig.

Het middagfeest

Rond 13.30 uur ging de zaal open en iedereen kon al snel een plaatsje bemachtigen.
Wat is dat toch een mooi gezicht als je als organisatie een volle zaal voor ogen krijgt die dolgraag een eigen plekje zoekt en vindt.

Rond 14.00 uur opent Frans deze middag met de mededeling dat er ook dit jaar weer lintjes zijn uitgedeeld en wel aan: Ria Ploegmakers, Riek van Venrooij, Wil van de Wiel, Marion van de Ven, Chris van der Lee, Gerrit-Jan Leeijen en Wilco Schrijvers. Gefeliciteerd!!
Het WT-trio zit klaar om deze middag muzikaal te kleuren en dat gaat ze goed af. We gaan luisteren naar muziek uit de jaren 60 dus dat wordt meezingen. In het begin is het nog rustig op de dansvloer maar dat verandert snel. Het is ook moeilijk om stil te blijven zitten op de bekende deuntjes zoals de twee motten van Dorus en het Brabantse land. In de pauze is er ook nog een loterij en daarna gaat het trio WT weer gezellig verder met muziek maken. Ondertussen gaat men rond met heerlijke krentenwegge.
Ook aan alle gezellige dingen komt een einde en rond 16.30 uur komt Frans naar voren om iedereen te bedanken die deze middag tot een succes heeft gemaakt zoals het WT-trio, de mensen van De Pas en natuurlijk de Evenementencommissie bestaande uit Annie Fransen, Jeanne Verstegen en Frans Eijsink zelf.
Het was een geslaagde middag waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. Bedankt!

Mardon

*

*

We zetten ook dit jaar weer een prachtige traditie voort.
’s Ochtends een bijeenkomst in de kerk en ’s middags in de grote zaal van de Pas.

Rond die datum worden ook alle leden boven 85 jaar met een presentje verrast, omdat velen van hen niet kunnen deelnemen aan de activiteiten. Ook dit jaar verzorgt Toos Schuurmans de verspreiding met behulp van de INFO-bezorgers onder ongeveer 200 adressen.

Sinds jaar en dag is er op KBO-dag ’s ochtend een eucharistieviering in de kerk met de pastoor. Met het vertrek van pastoor Ouwens vorig jaar kwam in het bestuur de vraag op of we zelf niet een viering kunnen verzorgen -uiteraard geen eucharistieviering- een viering met meer betrokkenheid van de leden. Wat blijft is dat we in die viering de namen zullen noemen van alle leden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn, maar de verdere invulling staat nog voor bespreking open. Wellicht zijn er onder onze leden mensen die graag willen meedenken over de invulling van zo’n viering en/of die ook actief willen meedoen in de uitvoering. Voor dit uurtje bezinning op die dag (met koffie toe) worden alle leden uitgenodigd en ook de nabestaanden van de overleden leden. Ieder die mee wil denken over de viering kan dat melden bij Jack de Groot, bestuurslid communicatie tel. 06-53769369.

In de middag wordt er een mooi programma aangeboden met muzikale medewerking van het WT -trio. Voor de liefhebbers onder ons is het goed te weten dat er alle ruimte is om lekker te dansen. Het kan zomaar weer ouderwets genieten worden.

Programma KBO-dag

10.30 uur viering in de kerk met aansluitend koffie met iets lekkers in de aangrenzende ruimte. Opgeven niet noodzakelijk.
Vanaf 13.30 uur is de zaal van de Pas open en om 14.00 uur start het programma “DAAR GAAT IE DAN”.
Kosten voor de middag € 5 per persoon, contant te betalen bij binnenkomst van de zaal.

Opgeven tot uiterlijk 19 april 2024 bij Jeanne Verstegen, tel 0654994528 of bij Annie Fransen, tel. 0610667278 of via de mail: evenementen@kboheesch.nl. Aanmelden svp niet via de website.
Van harte welkom in de kerk en/of in de Pas.

De Evenementen commissie
Annie, Jeanne en Frans