27 mei 2024

Wetenschap of Spiritualiteit?

Berne-Anders activiteit op dinsdag 11 juni om 20.00 uur :

Wetenschap of Spiritualiteit?

Waarom niet beide?

De huidige tijd is er een met allerlei crisissen waar niet zomaar eenduidige oplossingen voor te vinden zijn. In de lezing van Anja Schaafsma in de Abdij van Berne wordt daarom de filosofische vraag gesteld hoe wij ons beter kunnen toerusten op het omgaan met al die veranderingen in de huidige tijd.
Mensen worden meer gedwongen om de grote levensvragen te stellen : Wat staat ons te doen in deze uitdagende werkelijkheid? Hoe ziet de toekomst voor de planeet eruit? Kunnen wij dan hoopvol zijn om een zo goed mogelijke wereld te creëren voor alle levensvormen?

Anja Schaafsma bespreekt op deze avond diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Inzichten van recente schrijvers, oudere denkers en mystici worden opnieuw ontdekt en inspireren ook jongere generaties.
Moderne denkers voelen zich onder andere aangesproken door de denkbeelden van Teilhard de Chardin en Jean Gebser. Op welke wijze kunnen hun visies worden vertaald naar onze tijd? Daarbij staat de vraag centraal wat er nodig is opdat wetenschap en religie elkaar kunnen versterken.
Anja Schaafsma was werkzaam in het onderwijs en verzorgt lezingen en gespreksgroepen op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Zij beschouwt zichzelf als multireligieus en zoekende, naar de onderliggende stroom als haar innerlijk pad.

De lezing op dinsdagavond 11 juni begint om 20.00 uur in de Abdij van Berne in Heeswijk. De entree bedraagt € 10,= inclusief koffie/thee na afloop van het concert. Kaarten zijn aan te vragen door een mail te sturen naar: berne-anders@abdijvanberne.nl

Aanvullende informatie

De vragen

We leven in een tijd van crisissen met de klimaatcrisis als grootste en ongrijpbare dreiging. Meer dan ooit worden wij gedwongen om de grote levensvragen weer te stellen. Wat staat ons te doen als mens in deze overgangstijd? Is er nog een toekomst voor de planeet ?
Overheden, instituties en corporaties hebben geen adequaat antwoord. Optimisten vertrouwen op de wetenschap. Anderen pleiten voor een terugkeer naar de religie. Maar beide terreinen konden niet voorkomen dat we in deze crisis zitten, beiden hebben er zelfs aan bijgedragen.
In de westerse wereld is er een grote kloof ontstaan tussen religie en wetenschap. Historisch gezien is dat begrijpelijk, terwijl religie en wetenschap elkaar ook nodig hebben om tot een nieuw verbindend en bezielend verhaal te komen. Geïnspireerd door oudere denkers en schrijvers is die beweging van toenadering tussen religie en wetenschap weer aan het ontstaan.

Twee belangrijke denkers voorzagen in de vorige eeuw al dit probleem: de mystici Teilhard de Chardin en Jean Gebser. De ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en de evolutie van de kosmos en de aarde, spelen bij deze schrijvers een grote rol. Hoe zijn de denkbeelden van de Chardin en Gebser relevant voor onze tijd ?

De Fransman Teilhard de Chardin (1881-1955) , een paleontoloog en priester, zag dat de moderne mens een verdeelde geest had, met de kennis van wetenschap en met een ouder middeleeuws godsbeeld. Hij wil de twee integreren. Zijn theorie was dat de mens mentaal en sociaal evolueert in de richting van een echte geestelijke eenheid : een koppeling van het universum en de mensheid.

De Duits-Zwitserse filosoof Jean Gebser (1905-1975),zag een ontwikkeling in de structuren van bewustzijn van de mensheid. Ons huidige bewustzijn met een focus op de ratio is ontoereikend geworden en bracht ons in deze netelige toestand . Een nieuw integraal bewustzijn ontwikkelt zich en wordt als essentieel gezien om de planeet, met al haar levensvormen, te redden.

Door onder andere schrijvers, kwantum- en neurowetenschappers, psychologen, filosofen en kunstenaars wordt de jongere generatie geïnspireerd. Er komt een stroom van informatie op gang op het terrein van religie en spiritualiteit. Op basis van wetenschappelijke inzichten wordt het duidelijk dat we het materialistische wereldbeeld geleidelijk achter ons laten.
Zo ontstaat er een andere werkelijkheid, die achter de materiele wereld schuil gaat, die nu het wereldbeeld beïnvloedt. Het is een visie die door de religieuze tradities in oost en west en door inheemse volken eigenlijk al eeuwen lang wordt verkondigd. Dat is wat kan worden teruggelezen in hun eigen poëtische, symbolische en mythische taal.

Anja Schaafsma
Anja Schaafsma was 45 jaar werkzaam in het onderwijs als docent, adviseur en trainer. Daarnaast verzorgt zij lezingen en gespreksgroepen op het gebied van zingeving en spiritualiteit. In 2016 richtte zij met een groep het Stadsklooster Delft op , een open spiritueel centrum. Zij beschouwt zichzelf als multi-religieus en zoekende, naar de onderliggende stroom als haar innerlijk pad. Zo voelt zij zich verbonden met de gemeenschap van Vrijzinnig Delft, die zich laat inspireren door de Joodse en Christelijke overlevering, naast de andere grote tradities als Hindoeïsme, Boeddhisme en Islam.

Kaarten
De avond begint om 20.00 uur in de Abdij (Abdijstraat 49) in Heeswijk-Dinther. De entree, inclusief koffie/thee na afloop, bedraagt € 10,-. Aanmelden voor het bijwonen van deze avond kan eenvoudig door een mail te sturen naar berne-anders@abdijvanberne.nl