30 mei 2024

Thema ouderdomsziektes

Fotoverslag Thema middag ouderdomsziekten.

Het verslag volgt  . . . . .

*

*

Vrijdagmiddag 31 mei om 14.00 uur  dr. Hans Manders vertelt u in De Pas iets over het ouder wordende brein, de neurologische ouderdomsziektes met als thema:

Help! Kortsluiting in het zenuwstelsel…

   

Naast de opslag van kennis, indrukken, vaardigheden en emoties, is ons zenuwstelsel vooral betrokken bij het aansturen van ons lichaam.
Zonder de elektrische signalen, die via de zenuwen naar de organen worden gestuurd, staat ons lichaam letterlijk en figuurlijk stil. Ons zenuwstelsel stelt ons als lichaam in staat om te functioneren en contact met onze omgeving te maken. Helaas is alles in het leven aan slijtage of bepaalde ziektes onderhevig. Zo ook ons zenuwstelsel. Aantasting van ons brein en zenuwen kan aanleiding geven tot onaangename sensaties en soms zelf tot invaliditeit.

Denk hierbij aan aandoeningen zoals Parkinson, Multiple Sclerose, Polyneuropathie en ALS. Allemaal aandoeningen die op de loer liggen bij het ouder worden.
Op vrijdag 31 mei om 14.00 uur wil hij daarom een inleiding geven over ons zenuwstelsel u inzicht te geven in het ontstaan en behandeling van dit soort aandoeningen. Er is ruim mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Iedereen is welkom, dus ook niet KBO leden. De toegang is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden is verplicht: Dit kunt u doen op donderdag 23 mei van 10.00 – 11. 00 uur in het café van CC De Pas of via mail themabijeenkomst@kboheesch.nl
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen, laat ons dit dan even weten: (06-11425920)

Wij hopen u te kunnen begroeten op vrijdag 31 maart om 14.00 uur in SCC de Pas.Werkgroep themabijeenkomsten KBO Heesch