25 juni 2024

Thema ouderdomsziektes

Fotoverslag Thema middag ouderdomsziekten.

PDF presentatie – Thema Zenuwstelsel en ouderdom 1

 

VERSLAG THEMAMIDDAG KORTSLUITING IN HET BREIN

31 MEI 2024 – Deel 1

De middag wordt geopend door Frans Eijsink, lid van de themawerkgroep
Hij geeft het woord aan dr. Hans Manders die ons mee neemt in de ingewikkelde ontwikkeling van ons brein en wat er allemaal in mis kan gaan.

Allereerst is er een film over de ontwikkeling van het zenuwstelsel in het embryonale stadium al voor de 16e week van de zwangerschap.
Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, de kleine hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg.
1. De hersenen zijn een soort drillerige kwal en wegen ongeveer 1500 gram.
2. Het ruggenmerg bevindt zich in de wervelkolom, begint in de nek, war het aansluit op de hersenen en loopt tot aan de onderrug.
In de hersenen en ruggenmerg bevinden zich zenuwcellen. Het menselijk lichaam heeft naar schatting 100 miljard zenuwcellen.
Zenuwcellen hebben een cellichaam met uitlopers. Een bundel uitlopers vormt samen een zenuw. Om de uitlopers zit een isolerend laagje (myeline).
De functie van zenuwcellen is het overbrengen van informatie naar andere zenuwcellen, naar spiercellen en kliercellen. Het isolerende laagje zorgt voor een
betere geleiding van signalen tussen zenuwcellen, voorziet de zenuwcellen van voeding en het beschermt tegen schade aan de zenuwcellen.

Hoe werkt het zenuwstelsel.
Het is een netwerk van cellen dat informatie kan opnemen en verwerken. Het verbindt alle delen van het lichaam met elkaar.
Via dit netwerk wordt informatie van de hersenen naar andere delen in het lichaam gestuurd en omgekeerd.
Overbodige verbindingen worden verwijderd. Verbindingen door ervaring worden versterkt. Kleine kinderen hebben veel verbindingen;
wat teveel is wordt afgebroken.
Bij autisme en adhd zijn er teveel verbindingen overgebleven.

Alle functies hebben een eigen plek in de hersenen:
– Voorkant : mens zijn (sociale functies, spraak, psychische functies, beoordelingsvermogen.
– Onder : reuk, gehoor.
– Zijkant : spraak, smaak en beweging.

Als er kortsluiting ontstaat in de zenuwbanen kunnen de volgende ziekten ontstaan :
1. Ziekte van Parkinson
2. Multiple sclerose
3. Neuropathien

– Ziekte van Parkinson
In Nederland hebben ongeveer 60.000 mensen de ziekte van Parkinson; meer mannen dan vrouwen.
Wat is Parkinson: meerdere oorzaken zijn samen verantwoordelijk voor het ontstaan van Parkinson:
– Cellen in de zwarte kernen in de hersenen sterven af
– Er is een tekort aan de stof dopamine in de hersenen, ook wel geluksstof genoemd
– Een stoornis in de eiwit stofwisseling
– Omgevingsfactoren zoals in aanraking komen met giftige stoffen.
Symptomen bij Parkinson zijn:
– beven, trillen, moeizaam starten van beweging, bewegingsarmoede, spierstijfheid
– Psychologische veranderingen zoals moeite met plannen, geheugenproblemen en prikkelbaarheid
– Depressie
– Lage bloeddruk
– Problemen bij plassen/stoelgang, slaapstoornis, slecht ruiken, traag denken, dementie
Diagnose:
– Typische klachten zoals vallen, manier van lopen, mimiek
– Mri – patscan – onderzoek huid naar aanwezigheid eiwit
– Proefmedicijn L dopa
Behandeling:
– Voedingsstoffen
– L dopa tabletten
– Logopedie, fysiotherapie, psychotherapie
– Deep brain stimulation
– muziek

VERSLAG THEMAMIDDAG KORTSLUITING IN HET BREIN

31 MEI 2024 – Deel 2

– Multiple sclerose (Ms)
Wat is Ms.
Ms is de aantasting van het isolatielaagje rondom de zenuwen van het centrale zenuwstelsel.
Door ontstekingsreacties tegen het omhulsel van de zenuwen verharden stukjes hieruit.
Ms is een auto-immuunziekte, je eigen afweersysteem valt het eigen weefsel aan.
In Nederland zijn er ruim 17.000 patiënten.
Oorzaken van Ms:
– Genetisch
– Omgevingsfactoren
– onbekend
Symptomen:
– wazig/dubbel zien, gezichtsverlies, extreme vermoeidheid, zwakke ledematen, moeilijk lopen
– pijn, tremoren, psychische stoornissen, brandende gewaarwordingen
– gevoelloosheid, incontinentie, seksuele stoornissen
Beloop van Ms:
– goedaardige vorm
– relapsing remitting aanvalsgewijs (na aanval weer terug naar gewone situatie, wel restklachten 85%)
– secundair progressief (klachten worden erger gaan niet weg)
– primair progressief (toename aanvallen)
Diagnose:
De diagnose is moeilijk te stellen.
– MRI scan (afwijkingen witte stof)
– Ruggenprik (eiwit in ruggenmergvocht
– Bloedonderzoek (biomarkers, immuunsysteem)
Behandeling
Therapie:
– Onderdrukken afweersysteem (bijwerking van afweersysteemonderdrukking is verminderde weerstand en een toenemende kans op kanker)
– Schubbehandeling
– Soort chemotherapie
– Symptoombehandeling
– Fysio- en ergotherapie, logopedie, psycholoog, neuro-psycholoog

– Neuropathien
Wat is neuropathie.
– Perifere neuropathie is een zenuwaandoening van de bedrading van armen en benen
– Polyneuropathie (7%) is een zenuwaandoening op meerdere plaatsen in het lichaam

Perifere neuropathie:
Symptomen
Ongebruikelijke sensaties zoals brandende voeten, tintelingen, pijn bij lichte aanraking, balansproblemen, krampen, reflex, excessief zweten,
snel vol gevoel, impotentie, orthostatische hypotensie
Oorzaken
– Mechanisch : druk door zenuwbeschadiging
– Voeding : tekort of teveel aan vitamine B6, tekort B12, tekort insuline, tekort schildklierhormoon
– Toxisch : chemotherapie, zware metalen, antidepressiva, zuurremmende middelen, vaccinatie, infecties (b.v. gordelroos )
Diagnose
– Spierkracht, verminderde reflex, vibratie met stemvork, temperatuur en aanraking, spieronderzoek

Behandeling
Normaal eten (niet teveel vit B6), anti epileptica, morfine, spierverslappers, canabis etc.

Einde middag
Als er behoefte is aan een digitaal verslag dan kan dat opgevraagd worden bij themabijeenkomsten@kbo.nl.
De volgende bijeenkomst is 18 oktober 2024 met als onderwerp : kanker
Met dank aan dr. Manders wordt de middag afgesloten.

Marianne van de Hulsbeek.

 

*

*

Vrijdagmiddag 31 mei om 14.00 uur  dr. Hans Manders vertelt u in De Pas iets over het ouder wordende brein, de neurologische ouderdomsziektes met als thema:

Help! Kortsluiting in het zenuwstelsel…

   

Naast de opslag van kennis, indrukken, vaardigheden en emoties, is ons zenuwstelsel vooral betrokken bij het aansturen van ons lichaam.
Zonder de elektrische signalen, die via de zenuwen naar de organen worden gestuurd, staat ons lichaam letterlijk en figuurlijk stil. Ons zenuwstelsel stelt ons als lichaam in staat om te functioneren en contact met onze omgeving te maken. Helaas is alles in het leven aan slijtage of bepaalde ziektes onderhevig. Zo ook ons zenuwstelsel. Aantasting van ons brein en zenuwen kan aanleiding geven tot onaangename sensaties en soms zelf tot invaliditeit.

Denk hierbij aan aandoeningen zoals Parkinson, Multiple Sclerose, Polyneuropathie en ALS. Allemaal aandoeningen die op de loer liggen bij het ouder worden.
Op vrijdag 31 mei om 14.00 uur wil hij daarom een inleiding geven over ons zenuwstelsel u inzicht te geven in het ontstaan en behandeling van dit soort aandoeningen. Er is ruim mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Iedereen is welkom, dus ook niet KBO leden. De toegang is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening.
Aanmelden is verplicht: Dit kunt u doen op donderdag 23 mei van 10.00 – 11. 00 uur in het café van CC De Pas of via mail themabijeenkomst@kboheesch.nl
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen, laat ons dit dan even weten: (06-11425920)

Wij hopen u te kunnen begroeten op vrijdag 31 maart om 14.00 uur in SCC de Pas.Werkgroep themabijeenkomsten KBO Heesch