1 juli 2024

Stichting Samen Heesch

Dagbesteding in de Pas – Stichting Samen Heesch

Er is nog plaats op de donderdagmiddag 

Laagdrempelige dagbesteding in Heesch is een initiatief van Samen Heesch. De middagen zijn voor mensen die (nog) geen indicatie voor dagbesteding hebben.

Er is dus geen indicatie nodig.

Omdat veel mensen langer thuis blijven wonen, is er ook meer behoefte aan actief bij elkaar komen. Dat gebeurt op woensdag- of donderdagmiddag in De Pas.  Aanmelden kan via de telefoonnummers hieronder. U bent hierna van harte welkom om het een middag te proberen en te kijken of het iets voor u is. Daarna kunt u wekelijks meedoen. Indien het voor u niet mogelijk is om zelf naar De Pas te komen, dan wordt vervoer geregeld.

Deze ontmoetingsmiddagen vindt wekelijks plaats van 14.00 tot 16.30 uur. Deelnemers verzamelen zich in de Missezaal in De Pas, waar dan eerst gezellig koffie gedronken wordt.

De activiteiten worden begeleid door professionals van Dienstencentrum Heelwijk en ter zake kundige vrijwilligers van Samen Heesch. Zij organiseren prikkelende activiteiten en ontmoetingen en bieden extra steun en begeleiding aan mensen die een gezellige middag willen hebben.

De ontmoetingsmiddagen zijn niet alleen goed voor de deelnemers, ook hun eventuele mantelzorgers hebben dan even een middag voor zichzelf. Ook dat wordt als heel waardevol ervaren.

Aanmelding

Als u belangstelling heeft voor deze dagbesteding kunt u contact opnemen met Antoon van den Hurk M 06-41562865 (bestuurslid Samen Heesch), of Gertruud Verbruggen (Heelwijk) op werkdagen van 9.00 tot 14.30 uur M 06-83141752. Na aanmelding komt er een intakegesprek met de activiteitenbegeleiding van Heelwijk.