10 juli 2024

In de schijnwerper: Ad en Rieky

In de schijnwerper: Ad en Rieky Vermeulen

Ruim 31 jaar zijn ze al lid van KBO Heesch en staan daarmee net niet in de top-tien van langstzittende leden. Ad en Rieky Vermeulen zijn behalve lang ook al jaren actief lid bij onze vereniging als deelnemer, maar ook als bestuurslid en kartrekker.

Begin 1993 ging Ad Vermeulen (87) vervroegd met pensioen. In de week dat hij stopte met zijn werk als wiskundeleraar op de MAVO in Heesch stond Anton van de Stappen, de toenmalige voorzitter van KBO Heesch, op de stoep om Ad te vragen om de nieuwe penningmeester van de vereniging te worden. Zo werd een man van cijfertjes een man van geld, een functie die hij ruim 8 jaar bekleedde, waarna hij nog eens een jaar fungeerde als interim-voorzitter. Als penningmeester regelde hij zaken, die inmiddels door de kartrekkers gedaan worden, zoals het verwerven van prijzen voor de bingo en het (financieel) regelen van de KBO-reizen. Hij maakte ook de afspraken met de Pas, toen nog voor een huurbedrag van 0,00. Hij was de grondlegger van het jubileumboek dat bij het 40-jarig bestaan van KBO Heesch (1995) uitkwam en zorgde dat de jeu de boulesclub een onderdeel van KBO Heesch werd.
Na zijn bestuursfuncties bleef Ad actief bij het jeu de boules en werd chauffeur bij het gehandicaptenvervoer en is tot op de dag van vandaag bezorger van de INFO (ooit was dat de Nestor) en lid van het KBO-koor Con Amore.

Tegelijk met Ad werd ook Rieky (83) lid van KBO Heesch. Ze was daar al geen onbekende meer want ze had aan de wieg gestaan van de (her)oprichting van de toneelgroep Oude Glorie. Daar was ze actief als regisseur totdat ze dat door haar werk in de terminale thuiszorg (en de onregelmatige werktijden die dat met zich meebracht) niet meer kon waar maken. Want zo kennen we Rieky: als ze ergens voor gaat, dan wil ze zich ook helemaal kunnen geven. Na haar pensioen werd Rieky in 2004 door Mientje Gevers van het KBO-bestuur gevraagd om kartrekker te worden bij de nieuw opgerichte sjoelclub en dat heeft ze na de zomervakantie dus 20 jaar gedaan. Op 3 september neemt ze afscheid in die functie en dat zal niet in stilte gebeuren. Haar verdienste ligt vooral hierin dat ze het sociale aspect van de bijeenkomsten steeds voorop wist te plaatsen. Natuurlijk speel je om te winnen, maar verliezers hoeven niet onder tafel te verdwijnen. Doordat Rieky een systeem introduceerde waardoor iedereen elke week met andere sjoelliefhebbers kon spelen, zorgde ze ervoor dat iedereen met iedereen in contact kwam. En dat systeem zullen ze er ook na het vertrek van Rieky zeker inhouden, temeer daar het bij andere activiteiten ook vaak gehanteerd wordt. De sjoelclub is overigens ook vaak het startpunt voor andere activiteiten. Zo spreken de dames af om samen mee te gaan naar de Lady’s Day in Boskoop en naar de dinercruise in Kerkdriel. Bij dat laatste mogen uiteraard ook de mannen mee.

Het sjoelen is na 20 jaar ook nog steeds in trek bij KBO-leden. Ooit gestart met 25 leden zijn er op dit moment 43 deelnemers aan het dinsdagmiddagprogramma. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat niet alle deelnemers ook daadwerkelijk sjoelen. Voor mensen die het staan bij de bakken te vermoeiend vinden of sowieso iets rustiger aan willen doen is er ook de mogelijkheid om in dezelfde ruimte rummikub te spelen. Overigens kunnen belangstellenden zich nog steeds aanmelden; meestal zijn er maar zes sjoelbakken in gebruik, terwijl de club er wel negen heeft. De mannen zijn wat ondervertegenwoordigd in het deelnemersveld, maar de heren die wel meedoen vinden het buitengewoon gezellig.
Ad en Rieky, twee mensen die zich allebei heel lang hebben ingezet voor de KBO. Reden voor onze vereniging om ze even in het zonnetje te zetten. We hopen hen nog jarenlang in ons midden te hebben. Ad sprak de wens uit om hun gezamenlijk veertigjarig lidmaatschap te mogen vieren. Als we dat gaan meemaken kunnen we tegelijk ook hun 70-jarig huwelijk vieren. De wens van Ad getuigt van hun beider levenslust en optimisme. We willen daar graag nog lang getuige van zijn.

Jack de Groot