Hiermee kunt u zich aanmelden als lid van KBO Brabant, afdeling Heesch

De bijdrage voor het lidmaatschap van KBO Heesch bedraagt € 24,– per jaar. De bijdrage is verschuldigd aan het begin van het jaar en wordt middels automatische incasso door de penningmeester geïnd. 

De contributie geldt voor een kalenderjaar, met dien verstande dat bij aanmelding óp
of ná 1 juli van het kalenderjaar 50% van de dan geldende contributie verschuldigd is.
Bij aanmelding óp of ná 1 november van het kalenderjaar is over de resterende
maanden van betreffend kalenderjaar geen contributie verschuldigd.

Leden van de vereniging kunnen zijn:
i. personen die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt
ii. (ex)-partners van de leden, jonger dan 50 jaar
iii. partners van overleden leden jonger dan 50 jaar

Als u zich aanmeldt en u bent al lid van KBO Brabant of van een andere afdeling, dan wordt u aangemeld als Gastlid. Het Gastlid heeft dezelfde rechten als een gewoon lid. De bijdrage van het gastlid bedraagt € 15,– per jaar.