ANBI en SBBI

 

ANBI
KBO-Brabant is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen erfbelasting over erfenissen te betalen, is vrijgesteld van schenkbelasting en komt in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. Personen die een gift aan een ANBI doen, kunnen het bedrag van deze gift van hun inkomstenbelasting aftrekken. De vereniging moet zich voor minimaal 90% inzetten voor het algemeen belang, mag geen winstoogmerk hebben en moet voldoen aan integriteitseisen. Verder worden eisen gesteld aan de financiële huishouding, de kostenvergoeding aan bestuurders, de administratie en de publicatie van gegevens.

De aanvraag om erkenning als ANBI dient bij de belastingdienst gedaan te worden. Zie voor voorwaarden voor erkenning als ANBI  de belastingdienst.

SBBI
Een vereniging die niet als ANBI erkend is, voldoet mogelijk wel aan de eisen van de sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Het kenmerk van een SBBI is dat de organisatie een sociaal belang nastreeft. Dit blijkt uit de statuten of reglementen. De organisatie mag geen winstoogmerk hebben.
Activiteiten van de SBBI moeten bijdragen aan:

  • de individuele ontplooiing van leden
  • de samenhang van de samenleving
  • een gezondere samenleving

Een vereniging hoeft als SBBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen. Zie voor voorwaarden voor erkenning van een SBBI de belastingdienst.