Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Met het goed op orde hebben van regels en bevoegdheden binnen een Afdeling of Kring en met de gebruikelijke inachtneming van de regels van statuten en huishoudelijk reglement kan uiteraard een heleboel risico worden vermeden. Maar soms zit een ongeluk in een klein hoekje en dan is het goed om te weten dat bestuurders van Afdelingen en Kringen  beschermd worden middels deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Aan deze collectieve verzekering van KBO-Brabant neemt iedere Afdeling en Kring automatisch deel.

Een aantal jaren geleden was de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering alleen maar relevant voor bestuurders van grote ondernemingen, maar na de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is deze verzekering óók voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen belangrijk geworden. Iedere Afdeling of Kring kan op enig moment aansprakelijk gesteld worden voor een ooit genomen bestuursbesluit.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering doet dan twee dingen. Allereerst verleent deze verzekering juridische bijstand door het inschakelen van een advocaat. Daarnaast zal, wanneer het aangesproken bestuur(slid) door de rechter inderdaad aansprakelijk wordt bevonden, de schade worden uitgekeerd en behoeft het privévermogen van de bestuurder(s) niet te worden aangesproken om kosten van advocaat, proces en schadeclaim te dekken.

Schademelding
Het melden van een schade kan rechtstreeks plaatsvinden bij het IAK in Eindhoven, de heer Felix Heerkens, telefoon 040-26 11 656 of per e-mail felix.heerkens@iak.nl. Rechtstreeks contact met het IAK bespoedigt de afwikkeling van uw schademelding en u hebt meteen het juiste antwoord op uw vraag.

Meer informatie
Afdelingen en Kringen die meer informatie willen of vragen hebben over deze verzekeringen, kunnen contact opnemen met KBO-Brabant of rechtstreeks met Maryska Vos van het IAK in Eindhoven, telefoon 040-26 11 789 of per e-mail maryska.vos@iak.nl

 

Nota bene
Deze uitleg is geen uittreksel uit de verzekeringsvoorwaarden en aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste tekst en omschrijving verwijzen wij dus naar de polis, de daarop van toepassing verklaarde clausules, en de daarbij behorende verzekeringsvoorwaarden.