Collectieve licenties Buma/Stemra en Sena

 

Het auteursrecht beschermt het werk van auteurs, te weten componisten, tekstdichters en uitgevers. Behalve het auteursrecht kennen we ook de zogenaamde 'naburige rechten'. Deze rechten geven bescherming aan de inspanningen en prestaties van onder andere uitvoerend kunstenaars en muziekproducenten. Deze bescherming is geregeld in het Verdrag van Rome en in wetgeving op het gebied van auteursrecht en op naburige rechten. Op het gebied van muziekrechten zijn vereniging Buma-Stemra en stichting Sena de wettelijk erkende vertegenwoordigers van auteurs, artiesten en producenten. KBO-Afdelingen die muziek tijdens hun verenigingsactiviteiten gebruiken, hebben (vooraf) een wettelijk vereiste Buma- en Sena-licentie nodig.

Veelal vinden de activiteiten van KBO-Afdelingen plaats in een gehuurde locatie in de vorm van een sociaal-cultureel centrum, incidenteel betreft het een ‘eigen’ accommodatie. Het is een wijdverbreide misvatting dat de exploitant van de accommodatie verantwoordelijk zou zijn voor de afdrachten. Maar al te vaak heeft deze slechts een licentie voor achtergrondmuziek, bijvoorbeeld in de vorm van radio of andere apparatuur achter de bar en alleen voor de centrale ruimte. Zodra een Afdeling een koortje of orkestje laat oefenen of optreden of zelf gebruik maakt van achtergrondmuziek in een aparte zaal van het wijkcentrum, is de Afdeling als organisator verantwoordelijk voor het beschikken over de wettelijk verplichte licenties. Nu Afdelingen hun activiteiten steeds meer bekendmaken via openbare bronnen zoals social media, websites, nieuwsbrieven, is het zaak er voor te zorgen dat hun (muziek) activiteiten een wettige basis hebben.

 

KBO-Brabant heeft per 1 januari 2017 voor al zijn Afdelingen een collectieve regeling met Buma/Stemra en Sena voor de duur van drie jaar gesloten. Dit betekent dat:

  • Afdelingen niet meer door Buma of Sena benaderd worden
  • Afdelingen geen eigen opgaves meer hoeven te doen
  • Er geen controles meer plaatsvinden
  • De administratieve last veel geringer is en de kosten lager zijn dan wanneer Afdelingen zelf licentieafspraken maken
  • Elke Afdeling voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en kans op overtreding/boetes niet meer aan de orde is

 

Let op: enkele belangrijke voorwaarden

  • Het moeten activiteiten betreffen exclusief voor KBO-leden; de aanwezigheid van enkele introducees is echter toegestaan, mits voor deze introducees geen andere toegangsprijs geldt dan die welke geldt voor de leden. Daarnaast mag het aantal introducees nimmer het bij het evenement aanwezige aantal leden van de betreffende deelnemer overstijgen
  • Let op bij grote evenementen, waarbij optredens met kosten van meer dan € 1.000 zijn gemoeid; deze vallen ook niet onder de voorwaarden. Hiervoor dient een aanvullende licentie te worden aangevraagd en betaald.