Collectieve schadeverzekering voor vrijwilligers

 

Alle vrijwilligers die op enig moment actief zijn voor een KBO-Afdeling of -Kring in Brabant (denk bijvoorbeeld aan het rondbrengen van ledenmagazine ONS van KBO-Brabant, het ophalen van ouderen, het meewerken aan een feestmiddag) zijn automatisch verzekerd onder deze verzekering. De rubriek ongevallen met letselschade kent geen vaste verzekerde bedragen, omdat een dergelijk ongeval te persoonlijk is om af te wikkelen met van te voren vastgestelde bedragen. Iedere letselschade wordt beoordeeld op de impact en de ingrijpendheid ervan bij de vrijwilliger en er geldt ook geen leeftijdsbeperking. Dit is een verzekering waaraan iedere Afdeling en Kring automatisch meedoet.

Maar deze verzekering doet meer. Niet alleen persoonlijke letselschade is hieronder voor de vrijwilligers verzekerd, maar ook schade aan persoonlijke eigendommen (zoals kleding, jas, fiets, maar ook schade aan de eigen auto als gevolg van een ongeval tijdens de vrijwilligersactiviteiten). Bij schade aan de eigen auto geldt een maximale vergoeding van
€ 10.000,- per gebeurtenis en wanneer de eigen auto Allrisk verzekerd is, vergoedt deze verzekering het verlies aan bonus/malus en het eventuele eigen risico. Omdat auto’s ouder dan 36 maanden vaak niet meer Allrisk verzekerd zijn, vergoedt deze verzekering ook de schade aan deze auto tot een maximum van € 10.000,-. Op deze uitkeringen wordt geen eigen risico ingehouden.

Schademelding
Het melden van een schade kan rechtstreeks plaatsvinden bij het IAK in Eindhoven, de heer Felix Heerkens, telefoon 040-26 11 656 of per e-mail felix.heerkens@iak.nl. Rechtstreeks contact met het IAK bespoedigt de afwikkeling van uw schademelding en u hebt meteen het juiste antwoord op uw vraag.

Meer informatie
Afdelingen en Kringen die meer informatie willen of vragen hebben over deze verzekeringen, kunnen contact opnemen met KBO-Brabant of rechtstreeks met Maryska Vos van het IAK in Eindhoven, telefoon 040-26 11 789 of per e-mail maryska.vos@iak.nl.

 

Nota bene
Deze uitleg is geen uittreksel uit de verzekeringsvoorwaarden en aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste tekst en omschrijving verwijzen wij dus naar de polis, de daarop van toepassing verklaarde clausules, en de daarbij behorende verzekeringsvoorwaarden.

Tot slot

Veel gemeenten hebben ten behoeve van de vrijwilligers in hun gemeente een zogenaamde 'Vrijwilligersverzekering' afgesloten met daarin de rubrieken 'aansprakelijkheid' en 'ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen'. Soms uitgebreid met 'bestuurdersaansprakelijkheid', 'aansprakelijkheid bij schade in het verkeer aan vrijwilligers', en 'rechtsbijstand'. Hierbij hebben de gemeenten de keuze uit vijf verzekeraars met ieder eigen specifieke voorwaarden. Om voor alle vrijwilligers van KBO-Brabant nu tóch te mogen rekenen op één en dezelfde verzekeringsdekking voor ál zijn vrijwilligers heeft KBO-Brabant dus gekozen voor een eigen vrijwilligersverzekering. Soms in aanvulling op de polis van de gemeente, en soms als eigen polis. Hierdoor kan het voorkomen dat een claim onder omstandigheden wordt aangemeld en afgewikkeld door de verzekering van de gemeente, maar altijd onder regie en toezicht van KBO-Brabant en/of IAK Verzekeringen.