Communicatiemiddelen

KBO Heesch heeft meerdere communicatiemiddelen.

INFO

De INFO is het Verenigingsblad dat iedere maand bij alle leden wordt bezorgd.

Daarin wordt o.a. vermeld:

  • Een voorwoord van het bestuur
  • De wijzigingen in het ledenbestand
  • Een overzicht van de activiteiten
  • Vaste rubrieken ingebracht door leden
  • Een of meerdere activiteiten toegelicht
  • Onze sponsoren, die helpen om het verschijnen van de INFO mogelijk te maken.
  • Bijzonder Nieuws van KBO Heesch of KBO Brabant

De Nieuwsbrief 

Iedere maand, rond de 15e, wordt de Nieuwsbrief per e-mail bezorgd bij leden en belangstellenden. Meer dan 800 mensen ontvangen de, veel gelezen, nieuwsbrief. Daarin allerlei nieuws over de vereniging, regionaal en landelijk nieuws, nieuws over bijzondere gebeurtenissen en wetenswaardigheden.

Website

De website is HET officiele communicatiemiddel van KBO Heesch. Daarop iedere dag het actuele nieuws. Alle wetenswaardigheden van de vereniging. Alle activiteiten van de verenigingen.

 

Ledenmagazine Ons
Een belangrijk communicatiemiddel binnen de vereniging is het magazine Ons, dat elf keer per jaar uitkomt in een oplage van circa 110.000 exemplaren. Het magazine is primair bedoeld voor leden en relaties van KBO-Brabant en omvat rubrieken op het gebied van inkomen, mobiliteit, wonen en zorg. Ook welzijnsrubrieken zoals reizen, cultuur, gezondheid en ontspanning komen aan bod. Waar mogelijk zijn de KBO-Afdelingen betrokken bij de inhoudelijke totstandkoming van de rubrieken. Daarnaast bevat Ons interviews met politici en opiniemakers. Ons bevat ook een rubriek met ledenvoordeel. In deze rubriek worden in samenwerking met andere partijen speciaal voor leden van KBO-Brabant kortingsacties opgezet.

Verspreiding van de Ons gebeurt allereerst vanuit de drukker naar een vijftiental rayonbezorgers verspreid door heel Brabant; vervolgens door rayonbezorgers naar Afdelingen; en daarna verder naar leden door vrijwilligers van de Afdelingen. Afdelingen voegen dan vaak nog hun eigen informatieblad toe.

Ons verschijnt in principe de eerste maandag van de maand, tenzij dat een feestdag is.
Klik hier voor een overzicht van digitale edities van de Ons.
 

Website
De website van KBO-Brabant bevat veel relevantie informatie over de vereniging en lopende projecten. Bijna dagelijks worden er nieuwe berichten geplaatst. De website kent ook een besloten gedeelte voor kaderleden en verschillende groepen vrijwilligers. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte, kunt u een toegangscode aanvragen bij KBO-Brabant.

Afdelingen kunnen gebruik maken van het format van KBO-Brabant om een eigen website op te zetten. Dat heet een groepspagina. Voor meer informatie daarover neemt u het beste contct op met Karen Roelofs, telefoon: 073-64 44 066 of e-mail: kroelofs@kbo-brabant.nl
 

Nieuwsbrief Actueel
KBO Actueel wordt digitaal verstuurd aan alle bestuursleden van KBO-Brabant, kaderleden, externe relaties en eenieder die zich heeft geabonneerd. Iedere twee weken krijgen de ontvangers een korte update van het nieuws op de website op de verschillende beleidsterreinen, nieuws van KBO-Brabant en de projecten die KBO-Brabant uitvoert. Ook bijeenkomsten, zoals het jaarlijkse congres of opleidingsdata, worden in de nieuwsbrief aangekondigd. Klik hier voor een overzicht van edities van KBO Actueel.

 

Promotie en ledenwerving
Veel Afdelingen organiseren ledenwerfacties. KBO-Brabant ondersteunt in deze gevallen met promotiematerialen en advies, via onder andere een op maat gesneden presentatie op locatie en workshops. Afdelingen en Kringen kunnen promotiemateriaal bestellen bij KBO-Brabant. Op de website staat een aanvraagformulier (klik hier). Er zijn ook folders beschikbaar met informatie over VOA's en cliëntondersteuning.

Senioren Expo

Met ongeveer 20.000 bezoekers is de Senioren Expo in conferentiecentrum NH Koningshof te Veldhoven een drukbezocht evenement in januari van elk jaar, waar ook veel KBO-leden komen. KBO-Brabant is medeorganisator van deze beurs en aanwezig met een KBO-Ontmoetingsplein, waar bezoekers terecht kunen voor het uitwisselen van informatie, het stellen van vragen over uiteenlopende onderwerpen en uiteraard ontmoeting. De stand wordt bemand door vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers van het bureau. Ook zijn er medewerkers van Ons Ledenvoordeel, de webshop die vele voordelen biedt via het KBO-Brabant lidmaatschap, de hele week aanwezig om vragen te beantwoorden. 

 

Sociale media

KBO-Brabant is actief op Facebook en Twitter. Steeds meer senioren maken gebruik van deze moderne media. Via korte berichtjes maakt KBO-Brabant leden, bestuursleden, externe relaties en andere volgers attent op actualiteiten in de samenleving die ouderen aangaan. Daarnaast brengt KBO-Brabant nieuws naar buiten over de vereniging, onder andere over en tijdens evenementen en bijeenkomsten die door KBO-Brabant (mede) worden georganiseerd.
Bovendien onderhoudt KBO-Brabant een YouTubekanaal, waarop filmpjes worden geplaatst van activiteiten en evenementen van Afdelingen en/of van KBO-Brabant.
Op ISSUU worden vele publicaties van KBO-Brabant weergegeven, zoals jaarverslagen en rapporten van onderzoeken waarvoor KBO-Brabant opdracht heeft gegeven of bij betrokken is.

 

Klik hier voor de facebook pagina van KBO-Brabant

Klik hier voor de  KBO-Brabant op Twitter

Klik hier voor het YouTubekanaal

Klik hier voor ISSUU