Contributie KBO-Brabant

 

Leden zijn lid van zowel de Afdeling als van KBO-Brabant en betalen voor beide verenigingen contributie. De Ledenvergadering stelt de hoogte van de contributie voor de Afdeling vast. De Algemene Vergadering (AV) stelt de contributie vast die de leden aan KBO-Brabant betalen. De Afdeling int in één keer bij de leden de contributie voor zowel de Afdeling als voor KBO-Brabant.

In het huishoudelijk reglement zijn bepalingen opgenomen over de afdracht van de contributie aan KBO-Brabant.

Het Afdelingsbestuur betaalt aan KBO-Brabant jaarlijks vóór 1 april een voorschot en vóór 1 oktober het restant van de contributie, dat door de AV per lid is vastgesteld. De peildatum voor het aantal leden is steeds 1 januari. 

Jaarlijks stuurt KBO-Brabant rond 1 maart op basis van LeaWeb een opgave van het aantal leden per 1 januari naar iedere Afdeling. De Afdeling krijgt de gelegenheid om eventueel noodzakelijke correcties in LeaWeb in te voeren. Dit dient vóór 15 maart te worden gedaan.

Vervolgens stuurt KBO-Brabant vóór 1 april een voorschotnota van 50 % gebaseerd op het ledenaantal per 1 januari. In september stuurt KBO-Brabant een factuur naar de Afdeling gebaseerd op het definitieve aantal leden per 1 januari, onder verrekening van de voorschotfactuur.