Helpdesk KBO Heesch in 2023

ga terug naar het programma 2023 

Zo aan het einde van dit jaar is het weer tijd om aan het volgende jaar te gaan denken. De groep Helpdesk heeft daar over nagedacht en een programma , op hoofdlijnen, vastgesteld.

 1. Samenwerking met de Bibliotheek Heesch
  Dingen regelen met de overheid: het gebeurt steeds vaker op de computer via internet. Veel mensen vinden dit nog lastig. Wil je iets regelen via de computer en kun je wel wat hulp gebruiken? Wil je zelf beter leren omgaan met de websites van de overheid? Of ken je iemand die hulp kan gebruiken? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek. Hier luisteren ze naar jouw vraag en denken met je mee. Ze geven direct informatie waarmee je verder kunt. Of ze verwijzen je door naar de juiste organisatie.

  De bibliotheken in Nederland geven, gratis, ondersteuning aan mensen die iets meer willen weten over de werking van digitale programma’s die met name de overheid, banken en ook andere hulporganisaties aanbieden. Vaak ben je daar van afhankelijk om allerlei vragen te stellen en ook om voorzieningen te ontvangen. De bibliotheken helpen met de vraag duidelijk maken en gaan dan samen met de mensen kijken wie hen het beste kan helpen. Als de medewerker van de bibliotheek dit kan dan helpen ze direct. In andere gevallen wordt je doorverwezen naar een specialist.


Veel mensen weten niet precies hoe je daar mee moet omgaan. De bibliotheek gaat die mensen op weg helpen. De KBO Heesch Helpdesk heeft met de bibliotheek afgesproken om samen op te trekken als het gaat om ondersteunende cursussen of workshops te verzorgen. 

 

Voorbeelden hiervan zijn: Digid

 1. In 2023 gaat de digitale overheid een van de basisprogramma’s nog meer beveiligen. Het programma: “Digid” krijgt namelijk een zogenaamde twee traps verificatie. Dat programma “Digid” heb je nodig voor allerlei aanvragen die je moet doen. 
 2. Als je wil weten wat dat is en hoe het werkt: Kom dan bij de Helpdesk langs op maandagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. Of bij de bibliotheek in Heesch op maandagmiddag tussen 14.30 uur en 15.30 uur en woensdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur. Je kunt dan terecht voor je vragen en hulp. Je krijgt dan uitleg hoe een en ander werkt. 
 3. Als je meer wilt weten of verder op weg geholpen wilt worden, dan is dat ook mogelijk. De bibliotheek biedt samen met de KBO de mogelijkheid tot het volgen van een “Digisterker” cursus van 4 dagdelen. Deze wordt bij voldoende aanmelding opgestart in Bibliotheek Heesch of bij de KBO Heesch. De tijden en data wordt na aanmelding afgestemd met degene die zich heeft aangemeld.  We doen dat met behulp van je eigen laptop of tablet. Als je die niet hebt mag je gebruik maken van onze apparatuur. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de Bibliotheek of van KBO Heesch.

 

 1. Helpdesk spreekuur voortzetten.
  Het spreekuur op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur wordt voortgezet. In 2023 starten we weer op maandag 9 januari om 10.00 uur. De precieze planning voor het seizoen wordt bekend gemaakt op de website, in de nieuwsbrief en op facebook.

  Tijdens dit spreekuur kun je met je mobiel, laptop of tablet terecht voor het oplossen van allerlei vragen die je hebt. Ook kijken we of het voor jou nodig is om wat meer toelichting te krijgen of ondersteuning. Dat doen we dan in de vorm van een cursus of workshop. Ook kan het zijn dat we in dezelfde week op donderdagmorgen een afspraak maken.
 2. Seniorweb spreekuur
  Op Maandagmorgen 16 januari 2023 van 10.00 tot 12.00 uur gaat de Helpdesk een voorlichting geven over de vereniging “Seniorweb”. SeniorWeb heeft ruim 450 leslocaties in het land waar vrijwilligers u helpen om meer te leren over de digitale wereld. Als u langs komt en u heeft nog niet eerder kennisgemaakt met Seniorweb dan kunt u gebruik maken van een jaar lang gratis abonnement. Seniorweb en ook de helpdesk KBO Heesch verzorgt over een veertigtal onderwerpen korte cursussen. Voor meer dan 300 onderwerpen wordt uitleg gegeven hoe een en ander werkt. Seniorweb verzorgd ook periodiek een informatiebulletin dat bij je thuis wordt bezorgd.
 3. Opstellen van een lesprogramma in 2023
  In 2023 gaat de helpdesk een programma opstellen, waarin we alle mensen op weg proberen te helpen bij het gebruik van computer- of internetprogramma’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om : hoe kun je foto’s, die je met je mobiel maakt, gebruiken, hoe veilig is het om via je laptop of je mobiel bankopdrachten te versturen, hoe werkt Digid, ik wil een declaratie sturen naar mijn ziektekostenverzekering, ik wil een afspraak maken met de gemeente voor het spreekuur. De groep Helpdesk gaat voor een aantal thema’s een programma opstellen.
 4. Ondersteuning voor het gebruik van de website KBO Heesch
  Sinds twee jaar biedt de website allerlei faciliteiten aan, aan actieve leden, die dienen voor het inzenden van artikelen of nieuws, dat geplaatst wordt in de INFO, de nieuwsbrief, op facebook of op de website.

  Iedere werkgroep kan reclame maken op de website voor haar activiteiten. Ook verslagen van leuke bijeenkomsten kunnen geplaatst worden op de website van KBO Heesch.

  Als je jezelf aanmeldt bij KBO Heesch, kun je meteen aangeven wat je wil gaan doen, bij welke werkgroep. Ook het aanmelden voor een activiteit of een evenement kan via de website. De kartrekker of de organisator krijgt dan een bericht. Daarvan wordt de laatste tijd steeds meer gebruik gemaakt. Daar zijn we heel blij mee!

  Uit de praktijk blijkt ook dat er leden zijn, die niet zo goed weten hoe dit werkt en waar het stuk of de foto’s die je instuurt aan moeten voldoen. De helpdesk gaat, samen met de kartrekkers of met leden die daar interesse in hebben, het gebruik van de website toelichten. Een uitnodiging daarvoor zullen we in het voorjaar versturen.

  ga terug naar het programma 2023