Het bureau

 

Om de vereniging te ondersteunen beschikt KBO-Brabant over een bureau met beroepskrachten. Het bureau staat in ’s-Hertogenbosch, Albert Luthulilaan 10, en is op werkdagen geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Op 1 april 2017 kent het bureau 13 medewerkers (circa 11 full time). Een deel hiervan is werkzaam voor de vereniging KBO-Brabant zelf en een deel voor zogenaamde VBOB-projecten waarvan KBO-Brabant 'kartrekker' is. Het VBOB is het Verenigde Bonden Overleg Brabant waarin seniorenverenigingen samenwerken. Indien sprake is van financiële ondersteuning door de provincie of andere overheden worden de projecten uitgevoerd voor alle senioren in Brabant.

De verschillende individuele belangenbehartigers van deze projecten (vrijwillige ouderenadviseurs, cliëntondersteuners, belastinginvulhulpen) krijgen hun opleiding, nascholing en inhoudelijke ondersteuning van beleidsmedewerkers en secretariaat van KBO-Brabant.

Dienstverlening vanuit het bureau geschiedt op drie gebieden: aan de vereniging, aan leden rechtstreeks en aan Afdelingen en Kringen. Hieronder volgt uitleg.

Werkzaamheden voor de vereniging
Het bureau ondersteunt het Algemeen Bestuur, werkgroepen, projectgroepen en commissies bij het voorbereiden en ontwikkelen van beleid, bij beleidsuitvoering en met secretariële taken. Het betreft onder meer de organisatie van de Algemene Vergadering, het Regionaal Beraad, (thema)dagen voor Kringen en Afdelingen, jaarcongres, bijeenkomsten van werkgroepen en commissies en financieel overleg.

Ook wordt hier de administratie gevoerd van alle aanmeldingen voor de vele bijeenkomsten die voor leden en kaderleden worden georganiseerd.

 

Dienstverlening rechtstreeks aan leden

 • Algemene vraagbaak en juridische vraagbaak
 • Ledenmagazine Ons
 • Senioren Expo
 • Sociale media en website
 • Ledenpassen
 • Ledenvoordelen

Ondersteuning aan Afdelingen en Kringen

 • Lokale ondersteuning van Afdelingen en Kringen
 • Nieuwsbrief KBO Actueel
 • Website Afdeling/Kring
 • Boekhoudprogramma Lea-Senior Financieel voor Afdelingen
 • Ledenadministratie LeaWeb
 • Ons Platform
 • Promotie en ledenwerving
 • Introductie nieuwe kaderleden
 • Premieplan
 • SupportActie
 • Onderscheidingen, jubilea
 • Vrijwilligers- en aansprakelijkheidsverzekeringen
 • Buma/Stemra en Sena

Klik hier voor een overzicht van bureaumedewerkers en hun werkzaamheden.