Horeca activiteiten

 

Als een Afdeling alcolhol wil schenken, bijvoorbeeld bij een feest, dan krijgt deze te maken met de Drank- en Horecawet en de zogenoemde ‘sociale hygiëne’.

In het algemeen geldt dat voor het schenken van alcohol een drank- en horecavergunning nodig is. Bij organisaties waar alcohol wordt geschonken, moeten twee leidinggevenden het diploma sociale hygiëne hebben. Zij hoeven niet continu aanwezig zijn, als maar bekend is wie het zijn. Gedurende de tijden dat alcohol wordt geschonken, dient één leidinggevende met de ‘verklaring sociale hygiëne' aanwezig te zijn of een barvrijwilliger die door het bestuur goed is geïnstrueerd over verantwoord alcoholgebruik.

Als de Afdeling geen drank- en horecavergunning heeft, maar incidenteel alcoholhoudende drank wil verkopen (feest) dan moet een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet aangevraagd worden. Met deze ontheffing is het mogelijk dat gedurende een bepaalde tijd toch bedrijfsmatig alcohol geschonken wordt. Er mogen alleen zwak-alcoholische dranken geschonken worden. Het schenken van alcohol moet altijd onder leiding staan van iemand die in het bezit is van de ‘Verklaring sociale hygiëne'. Deze persoon moet tijdens het evenement zelf aanwezig zijn.
 

Let op: als het evenement plaatsvindt in een horecagelegenheid of sportkantine is een ontheffing niet nodig, omdat de uitbater al een drank- en horecawetvergunning heeft.