Onderscheidingen en jubilea

 

Onderscheidingen voor leden
KBO-Brabant kent onderscheidingen voor leden bij verschillende gelegenheden en op basis van verdiensten. Het gaat om de volgende onderscheidingen:

 • Oorkonde bij 25-jarig lidmaatschap
 • Zilveren speld en oorkonde
 • Zilveren speld met goud en oorkonde
 • Gouden speld met briljant en oorkonde

Criteria voor toekenning
De criteria om in aanmerking te komen voor oorkonde of speld zijn de volgende.

De oorkonde bij 25-jarig lidmaatschap
De oorkonde is een onderscheiding voor KBO-leden die 25 jaar of langer lid zijn van KBO (Brabant). De oorkonde wordt aangevraagd door het Afdelingsbestuur.

 

Zilveren speld
De zilveren speld wordt toegekend aan personen die zich gedurende meerdere jaren met grote inzet verdienstelijk hebben gemaakt voor KBO-Brabant door het verrichten van taken en/of functies op Afdelingsniveau gedurende minimaal drie jaren. Beoordelingsnormen daarbij zijn de inspanning en de betrokkenheid van de persoon en de betekenis van de verrichte werkzaamheden voor de continuïteit van het werk in de KBO-Afdeling. De zilveren speld wordt aangevraagd door het Afdelingsbestuur, door het Kringbestuur of door een lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant.

Zilveren speld met goud
De zilveren speld met goud wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze en gedurende meerdere jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor KBO-Brabant door taken en/of functies, verricht op Kring-, regionaal of provinciaal niveau gedurende minimaal drie jaren. Beoordelingsnormen daarbij zijn het functioneren op of tussen meerdere bestuurlijke niveaus binnen KBO-Brabant of vanuit KBO-Brabant naar buiten toe. De persoon heeft een aanwijsbare bijdrage geleverd aan relevante ontwikkelingen die voor KBO-Brabant van belang zijn. De zilveren speld met goud wordt aangevraagd door het Afdelingsbestuur voorzien van een ondersteuning door het Kringbestuur, door het Kringbestuur of door een lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant.

Gouden speld met briljant
De gouden speld met briljant wordt toegekend aan een persoon die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor KBO-Brabant of voor senioren in het algemeen. De verdiensten zijn verworven op Afdelings-, Kring- of provinciaal niveau of daarbuiten en zijn niet aan jaren of functie gebonden. Beoordelingsnorm daarbij is dat de geleverde bijdrage een aanmerkelijke invloed heeft (gehad) op het ouderenbeleid in een gemeente of regio of in de provincie Noord-Brabant, op de beeldvorming van senioren in de samenleving en/of op de positie of het functioneren van KBO-Brabant als belangenvereniging van senioren. De gouden speld met briljant wordt aangevraagd door het Kringbestuur of door een lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant.
 

Procedure
Aanvragen dienen minimaal zes weken vóór de beoogde datum van uitreiking met een aanvraagformulier te worden ingediend bij het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant. Zie voor het formulier de website van KBO-Brabant bij de informatie voor kaderleden. Het formulier moet volledig ingevuld worden en ondertekend door de voorzitter én de secretaris van het aanvragende bestuur.

 

Wie beslist over de aanvraag en wie reikt de onderscheiding uit?

 • Oorkonde: de directeur namens het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant.
 • Zilveren speld: het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant, mede op basis van een advies van de directeur.
 • Zilveren speld met goud: het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant, mede op basis van een advies van de directeur.
 • Gouden speld met briljant: het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant, mede op basis van een advies van de directeur.

De oorkonde wordt uitgereikt door de voorzitter, dan wel een ander lid van het Afdelingsbestuur. De zilveren speld wordt uitgereikt door de voorzitter, dan wel een ander lid van het Kringbestuur. De zilveren speld met goud wordt uitgereikt door een regiobestuurder van KBO-Brabant en de gouden speld met briljant door de voorzitter van KBO-Brabant.

 

Kosten onderscheidingen
De kosten van de onderscheidingen worden gedragen door KBO-Brabant.

 

Regeling jubilea

KBO-Brabant erkent de volgende jubilea van Afdelingen: 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar, 65 jaar en 70 jaar. Afdelingen kunnen kiezen uit een van de volgende presentjes van KBO-Brabant:

 • 200 chocolade bonbons met KBO-logo (meer bonbons kunnen worden besteld tegen kostprijs)
 • Bedrag van 90 euro
 • Set bestaande uit voorzittershamer en vlag

Chocoladetablet 100-jarigen

Een Afdeling kan een lid dat 100 jaar wordt verrasssen met een chocoladetablet. KBO-Brabant bestelt dit en neemt de kosten voor zijn rekening. De Afdeling zorgt voor persoonlijke bezorging aan de jarige.

 

Downloaden van formulieren

U kunt hier de aanvraagformulieren downloaden:

- aanvraagformulier oorkonde

- aanvraagformulier zilveren speld

- aanvraagformulier zilveren speld met goud

- aanvraagformulier gouden speld met briljant

 

Regeling onderscheidingen KBO-Brabant om te downloaden.