Voordelen voor afdelingen

Premieplan
Voor Afdelingen die activiteiten willen organiseren, maar daar niet voldoende financiële middelen voor hebben, biedt het Premieplan uitkomst. Het Premieplan verdubbelt de netto-opbrengst van een lokale geldinzamelactie die met behulp van vrijwilligers wordt uitgevoerd. Het maximum te verkrijgen bedrag is 2.000 euro.

De opbrengst moet bestemd zijn voor een vooraf goedgekeurd tastbaar initiatief of project, gericht op het verbeteren van het welzijn van ouderen.

KBO-Afdelingen zamelen geld in via bijvoorbeeld sponsorlopen/fietstochten, rommelmarkten, loterijen, kien-/bingobijeenkomsten, georganiseerde etentjes of door oud papier in te zamelen of andere werkzaamheden te verrichten. In 2016 zijn 117 uitgevoerde projecten van Afdelingen van KBO-Brabant gehonoreerd. Deze aanvragen waren goed voor bijna 110.000 euro. In 2017 bedraagt het budget 150.000 euro.

Via de website van Premieplan kan een Afdeling een aanvraag doen en de afrekeningen insturen. Een medewerker van KBO-Brabant behandelt de aanvragen met hulp van een vrijwilliger. Zie voor meer informatie de website van Premieplan: www.premieplan.com of neem contact op met KBO-Brabant.

SupportActie

KBO-Brabant neemt deel aan de SupportActie. Van de opbrengst van deze goededoelen-loterij komt 80 % ten goede aan de Afdelingen van KBO-Brabant. Een Afdeling kan zijn eigen supporters werven en krijgt dan ieder kwartaal 80% van de opbrengst van die supporters overgemaakt.

De Afdeling werft zelf 'Supporters', mensen die deel willen nemen aan de loterij en daarmee hun eigen Afdeling steunen. De Supporter vult een machtigingsformulier in. Formulieren zijn bij KBO-Brabant verkrijgbaar.

Een lot kost € 5,50 en er zijn vier trekkingen per jaar. De Supporter ziet zijn/haar lotnummer op het bankafschrift. Winnaars worden door de SupportActie geïnformeerd over de gewonnen prijs en uitreiking ervan. De loterij gaat door tot wederopzegging.

Meer op de website van  www.supportactie.nl